Miljöutredare sökes till Skellefteå kommun, tekniska kontoret

posted in: jobbarkiv

Skelleftea

Visstidsanställning perioden 2013-05-27–2014-02-01, med eventull förlängning.

Gatu- och parkavdelningen är uppdelad i tre sektioner och ansvarar för planering, projektering, anläggning, drift och underhåll av gator, vägar och parker samt trafik, parkering och belysning. Du kommer att ingå i vårt team på planeringssektionen för närvarande har sju medarbetare bestående av projektledare, planeringsingenjör, ingenjörstrainees, landskapsarkitekt/ingenjörer.

Arbetsuppgifter

Du kommer i första hand att jobba och vara en drivande kraft inom ett projekt som ska återställa ett förorenat markområde. Området är huvudsakligen förorenat av dioxin och arsenik. Projektet planeras vara färdigt 2016.

Du kommer att ansvara för:

  • Planering av fältarbete.
  • Genomförande av fältarbete enligt plan och med god kvalitét tillsammans med inhyrt grävmaskinsekipage eller borrvagnsekipage.
  • Efterföljande provhantering så att rätt prov skickas för analys och så att en effektiv förvaring av prover skapas.
  • Dokumentation av fältarbetet. Bland annat genom att provtagningsprotokoll och analysresultat förs in i databaser.

Du är delaktig i:

  • Resultatredovisning i GIS.
  • Utarbetande av underlag för upphandlingar.
  • Styrning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Genomförande av miljökontroll.

Genomförande av utredningar.

Kontaktperson:

Zandra Nordin, sektionschef gata och park 070-607 69 24

Christer Svensson, projektledare 070-583 81 37

Du kan även läsa mer på projektets hemsida www.skelleftea.se/scharins

Sista ansökningsdag: 2013-03-01

Tillträde: 2013-05-27

www.skelleftea.se/ledigajobb

Välkommen med ansökan som du gör via länken i den här annonsen.