Länsstyrelsen i Skåne län, Miljötillsyn söker Miljöjurist

posted in: jobbarkiv

lst_skane

Länsstyrelsen är statens företrädare i länet. Vi arbetar med tillsyn, kunskapsspridning och ärendehandläggning inom nästan hela samhällsområdet. Vi är ca 450 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är ett dynamiskt samhälle i balans – en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen söker en miljöjurist med placering på Miljöavdelningens miljötillsynsenhet i Malmö, för arbete med miljöbalkstillsyn med huvudsaklig inriktning mot förorenade områden. Anställningen som är på heltid, är tidsbegränsad till och med 2013-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Länsstyrelsen i Skåne län arbetar sedan flera år med inventering och efterbehandling av förorenade områden. Förutom att öka kunskapsunderlaget om länets förorenade områden genom inventering av nedlagda verksamheter, drivs utredningar och åtgärder med statliga bidrag samt utövas tillsyn över förorenade områden vid pågående verksamheter där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Avsikten med tillsynsarbetet inom förorenade områden är att i högre grad få till stånd åtgärder där ansvar inom miljöbalken kan utkrävas.

Arbetet inom den aktuella tjänsten kommer att bedrivas inom Länsstyrelsens miljöavdelning tillsammans med de handläggare som ansvarar för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Läs mer här!