Länsstyrelsen i Skåne söker inventerare

posted in: jobbarkiv

lst_skane

Arbetsuppgifterna består i första hand av inventering av förorenade områden i enlighet med Naturvårdsverkets s.k. MIFO-metodik (Metodik för Inventering av Förorenade Områden, rapport 4918).

Inventeringen innebär att information samlas in, t.ex. genom arkivstudier och intervjuer, och sammanställs. Riskklassningen bygger på den information som framkommit och är en samlad bedömning av bl. a. hanterade ämnens farlighet, spridningsförutsättningar och områdets känslighet och skyddsvärde.

Läs hela annonsen och ansök här!

Sista ansökningsdatum 2013-02-04