2 Miljöhandläggare – efterbehandling av förorenade områden – Länsstyrelsen Dalarnas län

posted in: jobbarkiv

lst_dalarna

Välkommen till ett vackert och händelserikt Dalarna och till Länsstyrelsen en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Landshövdingen är chef för verksamheten som omfattar många olika samhällssektorer. Länsstyrelsens uppgift är att främja länets utveckling och verka för att nationella mål genomförs i förhållande till Dalarnas förutsättningar. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

ARBETSUPPGIFTER
Miljöenheten arbetar för en god och hälsosam miljö genom att med miljömål och miljölagstiftning som redskap – sprida kunskap om miljöförhållandena i Dalarna,
– identifiera och ta initiativ till miljöåtgärder,
– stimulera till nytänkande som driver miljöarbetet framåt.

Miljöenheten har ett 40-tal medarbetare med bred naturvetenskaplig och teknisk utbildning.

Arbetsuppgifter: efterbehandling, tillsyn och tillsynsvägledning inom förorenade områden. En mindre del inventering av förorenade områden och på sikt andra tillsynsuppgifter kan bli aktuellt. Länsstyrelsen samordnar efterbehandlingsarbetet i länet genom bidragsansökningar till naturvårdsverket och hanterar beviljade bidragsmedel.

Läs mer här!