Uppsala kommun söker Inspektör med inriktning miljöskydd förorenad mark

posted in: jobbarkiv


Miljökontoret arbetar med tillsyn enligt flera olika lagstiftningar. Inom kontoret finns också det kommunala lantmäteriet. Vi är drygt 70 medarbetare. Vår arbetsplatskultur präglas av professionalism, öppenhet och eget ansvarstagande.

Vi driver vårt arbete målinriktat med individuell frihet i detaljplanering och arbetstider. Involvering och ledarskap hos alla ligger till grund för vårt arbete med kvalitet för ständig förbättring. Vi berikar vår arbetsplats med medarbetare med olika bakgrund, erfarenhet, kunskap och personlighet.

Du kommer att tillhöra en av två avdelningar som samarbetar i tillsynen. De två avdelningarna består totalt av 28 personer med olika utbildningsbakgrund. Det operativa arbetet sker i mindre team som arbetar utifrån eget och gemensamt ansvarstagande i syfte att nå verksamhetens mål.

Arbetet som inspektör erbjuder en kombination av fältarbete och arbete på kontor. Uppdragen är omväxlande både till sin karaktär och svårighetsgrad men också genom variation av självständigt arbete eller arbete tillsammans med kollegor. Vi ger dig möjlighet till kontinuerlig fortbildning och utveckling inom såväl sakfrågor som färdigheter som yrket kräver.

Du arbetar med miljöskydd, huvudsakligen genom tillsyn och prövningar av verksamhet med utsläpp till mark. Även andra ärenden inom miljöskydd såsom inkommande ärenden, klagomål och remisser ingår i arbetet. Andra arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet kan bli aktuellt.

Du ska ha högskoleutbildning med naturvetenskaplig, teknisk eller miljöinriktning eller annan utbildning som vi bedömer relevant. Du ska också ha några års erfarenhet av myndighets- eller miljöskyddsarbete från offentlig eller privat sektor. Du behöver ha goda kunskaper i miljörätt. Kunskaper om förvaltningsrätt är önskvärt. 

Läs hela annonsen här!