Länsstyrelsen söker enhetschef för Miljöskyddsenheten

posted in: jobbarkiv

 

Är du intresserad av att arbeta som enhetschef för Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen?

Du kommer vara placerad på Miljöskyddsenheten på Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. Enheten består av 22 medarbetare som arbetar med tillsyn över miljöfarliga verksamheter, tillsynsvägledning enligt miljöbalken, hantering av kemiska produkter och avfall, vattenskydd och arbete med förorenad områden – tillsyn och arbete som finansieras med statliga bidrag, inklusive inventering av förorenade områden.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef leder, planerar och organiserar du arbetet inom enheten. Du motiverar och stödjer enhetens medarbetare med vad som krävs för att effektivt uppnå individuella och gemensamma mål för enheten och för Länsstyrelsen.

Du håller dig uppdaterad inom miljöskyddsområdet, samordnar enheten och följer upp medarbetarnas arbete. Som enhetschef är du beslutande i flertalet av de ärenden som förekommer på enheten.

Du är lönesättande för medarbetarna och bistår avdelningschefen i personal- och ekonomifrågor som rör enhetens verksamhet.

Du rapporterar till avdelningschefen för Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.

Läs hela annonsen här!

Sista ansökningsdag är den 25 september 2012.