RGS90 söker 3 Projektledare för sanering av förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Vi söker just nu 3 drivna personer för projektledning av saneringsentreprenader till våra kontor i Malmö, Stockholm och Örnsköldsvik. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av planering och ledning av saneringsprojekt innefattande; upprättande av anmälningar/ansökningar till myndigheter, kontakter med beställare, kalkylering och anbudsgivning, upphandling av leverantörer, planering, samordning och ledning av arbeten på platsen samt efterföljande uppföljning och rapportering. Din roll är således att driva projekt från anbud till slutrapport.

 Tillträde snarast. Sista ansökningsdag 31 augusti.

Du finner de tre annonserna i sin helhet och ansökningsformulär här!