Sammanfattning studiebesök Sysav 22 maj

Renare Mark Syds studiebesök på Sysav och seminarium om hantering av förorenade massor var välbesökt. Missade du detta evenemang eller inte fick plats på bussen så kan du  få en sammanfattning här, se länken nedan.

Sammanfattning Sysav 22 maj 2012