Svalövs Kommun söker Projektledare för BT Kemi efterbehandling

posted in: jobbarkiv

  Svalövs kommun planerar och genomför, med stöd av statsbidrag till efterbehandling av förorenade områden, saneringsåtgärder vid f. d. BT Kemi-området i Teckomatorp. Vi söker nu projektledare som ska ansvara för projektledningen av BT Kemi-projektet i sin helhet.Projektet omfattar förberedelse för sanering, sanering och återställning av det södra BT Kemi-området och beräknas pågå till åtminstone 2016 under förutsättning att bidrag fås från Naturvårdsverket. I tjänsten ingår också personalansvar för övriga medarbetare i projektledningen.

Som projektledare kommer du att arbeta nära projektchefen (som också är kommunchef) för projektet och tillsammans med projektchefen vara ansiktet utåt mot kommuninvånare och myndigheter. Du kommer att få en unik möjlighet till inblick och kontakter i marksaneringsbranchen med särskild tyngdpunkt på statligt finansierade bidragsprojekt. En stor del av arbetet ligger i projektledning såsom rapportering, samordning, planering, ekonomistyrning och upphandling (LOU). En väldigt viktig del är ledning och hantering av konsulter och entreprenörer som finns i projektet. En annan viktig del blir också att hålla i samverkan och samarbetet med Länsstyrelsen som både är tillsynsmyndighet och motpart i bidragsförhandlingarna.

Hos oss kommer du att få möjlighet till att arbeta självständigt. Vi utgår från att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet.

Läs hela annonsen här!