Ragnsells söker Projektledare till Förorenade Jordar

posted in: jobbarkiv

Ragn-Sells affärsenhet Förorenade Jordar tar omhand och behandlar förorenade jordar från marksanering och muddring. Vi erbjuder behandlingsmetoder och deponier för samtliga typer av föroreningar och för alla föroreningsnivåer. Våra metoder utvecklas hela tiden och vi har för vana att hantera stora mängder på kort tid. Och alltid på ett komplett, tryggt och säkert sätt.

På våra fasta anläggningar sorterar vi och behandlar förorenade jordar från hela Sverige. På Högbytorp, nordväst om Stockholm, har Ragn-Sells en av Europas modernaste behandlingsanläggningar.

Arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att ansvara för projektets/entreprenadens ekonomiska resultat och löpande framdrift. Du kommer att ha ansvar för att planera och styra produktionsresurser såsom personal, underentreprenörer, maskiner och utrustning samt dokumentera utfört arbete.

I tjänsten ingår även en hel del försäljnings- och marknadsarbete, hantering och upprättandet av avtalsfrågor och kontrakt samt planera och utföra inköp och avrop. Då vi strävar efter ständig utveckling vill vi att du medverkar i identifiering av förbättringsområden och driver produktivitetsutveckling. Arbetet är självständigt men bedrivs i nära samarbete med erfarna och rutinerade kollegor.

Mer information om tjänsten och intresseanmälan klicka här!