Årets tema – hantering av förorenade massor

Hantering av förorenade massor kommer att vara temat för årets kommande studiebesök och seminarier inom Renare Mark Syd. Vad händer med förorenade massor efter att de schaktats upp? Vägen från sanerat område till mottagningsanläggning och sedan tillbaka i samhället har vi tänkt följa och diskutera i nätverket under 2012. Boka redan nu in eftermiddagen den 22 maj i kalendern, då kommer ett studiebesök på SYSAV i Malmö att anordnas. Mer information om detta kommer framöver.