Ramböll Miljö i Göteborg söker Handläggande miljökonsult inom förorenade områden

posted in: jobbarkiv

Framsynt miljöplanering bidrar till en hållbar utveckling. Rambölls specialister bidrar med kunskap avseende åtgärder för att minimera historisk belastning och nyttjande av våra ändliga resurser. Genom att tillämpa miljöanpassad projektering och miljöstyrning av projekt kan Ramböll tillsammans med kunderna begränsa framtida miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling.

Ramböll Miljö i Göteborg söker nu
Handläggande miljökonsult inom förorenade områden

Ramböll i Sverige är inne i en expansiv fas med tydliga tillväxtmål. Vi tror på framtiden och erbjuder våra medarbetare spännande projekt och nya utmaningar. Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle. För placering på miljöavdelningen i Göteborg söker vi nu handläggande miljökonsulter inom förorenade områden (mark och byggnader).

Vi erbjuder
I rollen som handläggande miljökonsult, kommer du att arbeta nära våra uppdragsledare inom Förorenade områden. Arbetet innebär såväl fältarbete med miljöinventeringar, provtagningsplaner, provtagningar och miljökontroll som rapportskrivning, utformning av miljöplaner inför rivning eller sanering. Du kommer att utföra miljö- och materialbedömning av byggnader och ha nära kontakt med kunder, såväl beställarna som entreprenörerna som utför rivningar eller saneringar. Tjänsten erbjuder dig möjlighet att arbeta både med mark och byggnader, alternativt att inrikta sig mot mark eller byggnader. I vissa projekt kan du även fungera som biträdande uppdragsledare där du är med från första kundkontakten till färdig handling.

Läs mer och ansök här!