RGS90 söker markmiljötekniker till Västra Sverige

posted in: jobbarkiv

Om RGS 90
RGS 90 är ett miljöteknikföretag som främst arbetar med förorenad jord och grundvatten, bygg- och rivningsavfall samt biobränslen. Företaget är verksamt i hela Sverige via de fem  regionkontoren i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Örnsköldsvik. Mottagning av avfall sker vid ett 15-tal olika anläggningar fördelade över landet. Ca 100 saneringsentreprenader för jord och vatten utförs varje år med moderna metoder, oavsett om det är via in-situ direkt i marken, vattenpumpning och rening, schaktning och behandling on-site, eller på anläggning.

I Göteborg är vi inne i en kraftig expansionsfas. Vi har en ny, stor, anläggning på gång som vi hoppas kunna börja bygga kommande vinter/vår parallellt med en ökad verksamhet inom
miljöentreprenader. Vi är idag 7 medarbetare i Göteborg och räknar med att behöva  nyanställa 5-6 personer det närmaste året.

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst (med 6 mån provanställning) på heltid. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att på plats sköta det dagliga arbetet på olika typer av saneringsprojekt innefattande; viss projektering, ledning av det dagliga arbetet på platsen, ledning av maskinpersonal, beställning av transporter, provtagning och miljökontroll, rapportering etc. En annan del av arbetet är att kontrollera, serva och underhålla in-situ-utrustning och vattenreningar runt om i Västsverige. Huvudsakligen kommer du att arbeta med nedläggning och/eller sanering av bensinstationer, men vi arbetar även med andra förorenade områden såsom kemtvättar, olika industriella verksamheter,
gamla deponier/utfyllnadsområden och liknande.

Eftersom vi är en relativt liten arbetsplats stöttar vi givetvis varandra i våra olika arbetsuppgifter vilket kan medföra att du till och från även kan komma att få rycka in även på andra uppgifter (jordbehandling på anläggningar etc.).

Läs hela annonsen här!