Studiebesök på H+, ett spännande stadsförnyelseprojekt!

 

Vid seminariet om projektet H+ deltog ca 30 personer. Susanne Duval som är utredningsledare för Södertunnel inledde med att berätta övergripande om vilka förutsättningar som finns i Helsingborg, främst avseende infrastruktur. Därefter presenterades H+ projektet, ett område på 1 miljon m2, med goda kommunikationer och centralt beläget nära havet. För förslag till hur H+ området ska gestaltas startade en projekttävling under 2008 med över 63 lag. Den fördjupade översiktplanen möjliggör 4-5000 lägenheter inom H+ området med upp till nästan 10 000 invånare. Susanne tog även upp miljöaspekter, bland annat föroreningar. Området har en betydande industrihistoria.