2009

posted in: Region norr

2009-11-20:
Presentationerna som visades på MCN:s forskarmöte i samband med NRM:s Norr årsmöte. Länk

Protokoll från årsmötet 2009-11-03
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsplan 2010
Infoblad NRM Norr 2010


2009-11-19:
Den 22 september arrangerades ett kombinerat studiebesök och seminarium vid pågående efterbehandling vid ”Miljösanering Fagervik” i Timrå kommun.
Föroreningsproblematiken på det gamla industriområdet är framför allt kopplad till kisaska.

Intresset för dagen var stort och ett 50-tal personer var på plats + områdets båda lokaltidningar, Dagbladet och Sundsvalls Tidning. Efter en introduktion om projektet och områdets historia av Timrå kommuns representant Stefan Grundström och projektledare Jan Olofsson, Swepro, guidades deltagarna runt på området. Dagen fortsatte med lunch på Söråkers Folkets hus. Efter lunch fortsatte programmet inne med föredrag och diskussioner. Talare var: Jan Olofsson, Swepro (Fagerviksprojektet, olika aspekter), Charlotta Tiberg, SGI, (Karatärisering av kisaska), Johan Nordbäck, DEC, (Fiberbankar), Erika Utter, Lst Y, (Tillståndsprocess omdisponeringsytorna). Intressanta diskussioner, särskilt angående ”omdisponeringsytorna” dit massor med inte allför höga föroreningshalter enligt planen skall flyttas, avslutade dagen.

Bild 1 Bild 2 Bild 3


2009-10-15:
NRM-Norr anordnar årsmöte för lokalavdelningen den 3 november

NÄTVERKSMÖTE 3 November, 2009.
Expolaris Kongresscenter, Kanalgatan 75, 93178 Skellefteå
www.kongresscenter.skelleftea.se

Medverkande utanför MCN betalar själva Lunch och kaffe den 3/11, direkt vid ankomst.
MCN bjuder på lokalkostnaden.

Anmälan till Jurate Kumpiene: juku@ltu.se senast 23 Oktober.

Nätverket Renare Mark Norr & MCN
– 11.00-12.00 Årsmöte Nätverket Renare mark Norr
– 12.00-13.00 Lunch
– 13.00-16.30 Värt att veta om MCNs pågående forskningsprojekt och lite annat

Läs hela programmet: Länk (uppdaterat 091021)


2009-08-21:
Seminarium och Studiebesök 2009-09-22, Fagervik (Timrå kommun)
Omdisponering av schaktade massor vid saneringen av Fagerviks industriområde

NRM-Norr ordnar ett seminarium följt av ett studiebesök vid den pågående saneringen vid Fagerviks industriområde. Seminariet fokuserar på omdisponering av massorna inom området och föroreningsproblematiken som framför allt är kopplad till kisaska.

 

Plats: Söråkers Folkets Hus 2009-09-22
Programstart: 9.00 med fika
Föredrag: 9.30-14.00
Studiebesök: 14:00-16:00

Kostnad: 350 kr (exkl. moms) som faktureras i efterhand av Nätverket Renare Mark.

Anmälningar: senast den 15 september (Ange specialkost) till:
Charlotta Tiberg charlotta.tiberg@swedgeo.se

Inbjudan

 


2009-06-01:
Seminarium om reaktiva barriärer anordnas av Umeå Universitet.
– Complex design of new generation PRBs

Tid: 4 Juni kl 1500-1630
Plats: KBC  rum KB3A9 Umeå Universitet.
Ingen anmälan krävs.

Titel: Complex design of new generation PRBs
Tamás Madarász PhD, associate professor, University of Miskolc
Department of Hydrogeology and Engineering Geology
Frågor kan ställas till Thomas Liljedahl  070-8770505 begin_of_the_skype_highlighting            070-8770505      end_of_the_skype_highlighting eller Lars Lövgren, lars.lovgren@chem.umu.se


2009-06-15:
Nya generella riktvärden

65 personer deltod den 6 maj vid NRM-Norr:s seminarium om de nya generella riktvärdena i Hörnefors. Programmet för dagen, deltagarlistan och overheadbilderna som presenterades finns nu att ladda ner. Arrangörerna tackar talarna och delatagarna för ett interessant seminarium.

Inbjudan o program

Helena Fürst – Naturvårdsverket
Patrik Von Heijne –  Ramböll
Magnus Kristensson – Länsstyrelsen i Västerbotten
Nadja Lundgren – Tyrens
Lars Lövgren – Umeå Universitet
Staffan Lundstedt – Umeå Universitet
Magnus Bergknut – Umeå Universitet
Robert Omberg – ALS

Deltagarlista


2009-04-02:
Administrativ information från avdelningen

Verksamhetsplan 2009 för Renare Mark Norr

Informationsblad om Regionavdelning NRM Norr


2009-01-14:
Schaktningar i mark som kan vara förorenad

Datum: 10 februari 2008 kl. 09.30 – 15.00, registrering och kaffe kl. 09.30 – 10.00.
Lokal : Pinassen, Arken Tjänstecentrum, Örnsköldsvik

Välkommen till ett seminarium med fokus på schaktningar i områden som kan vara förorenade. Syftet med seminariet är att höja kunskapsnivån för att öka miljönyttan, ge en större kvalitetssäkring
och ett effektivare arbete för entreprenören. Målgruppen är främst entreprenörer inom schakt- och transportsektorn samt ansvariga/arbetsledare för schaktningar vid hus- och vägbyggen. Även andra
intresserade är välkomna.

Seminariet anordnas av Nätverket Renare Marks lokalavdelning Norr.

Program och inbjudan Anmälan senast 4 februari


2009-01-07:
Protokoll från årsmötet 4 november 2008: Länk