2009

posted in: Region Öst

2009-11-06:
RM Öst anordnar analysseminarie med ALS

ALS analysseminarie
Ons 25 nov, kl 15.00 – 18.30

Program

Presentationer
Sture Grägg
Martin Stener
Eva Lidman
Monika Franzén
Per Ivarsson


 

2009-10-06:
En kort resumé angående studiebesöket i Gusum.

Det var ca 30 personer med på Renare Mark Östs studiebesök i Gusum och tog del av Gusums historia och föroreningsproblematik.
Studiebesöket uppmärksammades även i TV, med ett 3 min inslag i ÖstNytt.
Nedan finns lite bilder bl.a. från de ekologiskt störda områdena på bergen, utan markvegetation och där markförnan inte kan brytas ned. Det är områden som legat i vindriktning för metallstoftet med bl.a. koppar och zink som släpptes ut i luften från smältverken i Gusum.

Renare Mark tackar Valdemarsviks kommun för en intressant dag om miljöprojekt Gusum.

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4


2009-09-08:
Renare Mark Öst arrangerar studiebesök till Gusums bruk måndag 28 september

Program för studiebesöket

Påverkan från framförallt stoftutsläpp av metaller från smältverket i Gusum uppmärksammades redan på 80-talet. Föroreningar som förekommer är t.ex. koppar, zink, tenn och PCB.

Under dagen kommer vi få se några av de föroreningspåverkade platserna samt få ta del av undersökningar som gjorts i mark, grundvatten, livsmedel, byggnader och sediment samt en epidemiologisk hälsoeffektsundersökning. Gusums fd bruk planeras att åtgärdas med start hösten 2009.

Mer information om Miljöprojekt Gusum kan hittas på Valdemarsviks kommuns hemsida: http://www.valdemarsvik.se/templates/Page.aspx?id=1923.

Studiebesöket är ett heldagsarrangemang. Kostnad som gäller är självkostnadspris. Samåkning med bil från Linköping och Norrköping. Mer information om program och praktiska detaljer som resor, mat etc. kommer meddelas i augusti.

Anmälan senast 14 sep till Ebba Wadstein, ebba.wadstein@swedgeo.se


(Aktuellt) 2009-07-06:
Renare Mark Öst inbjuder till pubkväll i Linköping 27 augusti kl 18 på Pitchers. Adress: Ågatan 57.

Det börjar med styrelsemöte kl 17.


2009-01-15:
Inbjudan till årsmöte och föredrag om riskbedömning av Annika Åberg.

Nätverket Renare mark region Öst inbjuder till årsmöte med föredrag måndagen den 9 feb kl 17.00 på Teknikringen 1 vid Johan Helldén AB (Niras).

Anmälan senast 2 februari.

Inbjudan