2008

posted in: Region Syd

2008-12-04:
Föredrag om grundvattenföroreningar och saneringstekniker – LTH Lund 3 mars 2009
Arrangör: Amtele AB och Teknisk Geologi, LTH
Tid: 16:00 – 18:30
Plats: V-huset, LTH, John Ericssons väg 1, Lund
Lokal: sal V:B
Kostnad: 500 kr
Program:
16:00-16:45 Inledning av Teknisk geologi Ted Way -”Groundwater Contamination and Remediation Techniques” del 1
16:45-17:15 Paus med kaffe, dryck, smörgås, kaka och mingel
17:15 – 18:00 Ted Way ”Groundwater Contamination and Remediation Techniques” del 2
18:00 – 18:30 Frågor och avrundning

Föredrag hålls på engelska.

Inbjudan


2008-10-29:
After Work med Renare Mark Syd
Lagom till vintern bjuder Renare Mark Syd in till After Work, även denna gång tillsammans med systerföreningen SGF Syd. Eftersom det är kallt och blåsigt sitter vi inne på Bishops Arms, Norra Vallgatan 62 i Malmö, den 3 december kl. 17.00.

 


2008-11-04:
Protokoll från styrelsemöte i Renare Mark Syd den 27 oktober 2008: Länk


2008-09-24:
Sammanfattning från studiebesöket på SYSAVs anläggning: Länk


2008-08-11:
Välkomna till Renare Mark Syds studiebesök på SYSAVs anläggning för mottagning och återvinning av bl a förorenade massor i Malmö med tillhörande seminarium om lagstiftning inom avfallshantering

Plats: Sysav, Spillepeng, Malmö
Tid: 16 september kl. 15.00.

Program:
kl 15.00-15.45: Guidad rundtur inne på Sysav. Under rundturen får vi bl a titta på mottagning och behandling av förorenade massor.
kl 15.45-16.00: Fika
kl 16.00-16.30: Föredrag om Sysav och hanteringen av förorenade massor, Mikael Quednau, Sysav
kl 16.30-17.00: Föredrag om befintlig och ny lagstiftning inom avfallsområdet, (ev berörs även Naturvårdsverkets kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten), Charlotte Leander, Länsstyrelsen i Skåne


2008-09-04:
Protokoll från styrelsemöte i Renare Mark Syd den 2 september 2008: Länk


2008-05-30:
Protokoll från styrelsemöte i Renare Mark Syd den 15 maj 2008: Länk


 

2008-04-28:
Renare Mark Syd bjuder in till After Work

Sommaren är här och därför bjuder Renare Mark Syd in till After Work, även denna gång tillsammans med systerföreningen SGF Syd. Eftersom det är fint väder sitter vi ute på Moosehead på Lilla Torg i Malmö, den 26 maj kl. 17.00.

Ingen anmälan behövs.
Alla är välkomna!


2008-04-07:
Årsmöte och seminarium 28 februari 2008

Den 28 februari hade NRM Syd sitt årsmöte med intressanta föreläsningar om MIFO, hur stämmer klassningen i MIFO fas 1 överens med klassningen efter fas 2. Se föredrag av David Lalloo och Johan Wigh nedan.

Hur fungerar arbetet vid akuta saneringsuppdrag, vem gör vad, se presentation av Leif Persson nedan.

Presentationer:
David Lalloo – Länsstyrelsen i Skåne, fd Miljöförvaltningen Malmö Stad: Utvärdering av MIFO
Johan Wigh – Länsstyrelsen i Skåne: Kan man lita på MIFO
Leif Persson – Miljförvaltningen Malmö Stad: Räddningstjänsten och Miljöförvaltningen i samverkan

Verksamhetsberättelse för 2007
Verksamhetsplan för 2008
Program


Tidigare aktiviteter (se även under Dokumentation)

2008-05-26:
After work på Moosehead på Lilla Torg i Malmö

2008-02-28:
Årsmöte och seminarium 28 februari 2008

Styrelseprotokoll 080515
Styrelseprotokoll 080326