2007

posted in: Region Syd

2007-12-10:
After Work på The Bishops Arms i Malmö

Studiebesök hos NSR Filborna 2007-10-11

Inbjudan & Program
Studiebesök NSR Filborna 20071011 – referat
Nicklas Lindgren – NSR
Jessica Christiansen – Avfall Sverige


 

Studiebesök hos Banverket – Kärråkra 2007-08-09

Renare Mark Syd anordnade besök hos Banverket i Kärråkra (f d impregnering) i Hässleholm

Inbjudan & Program
Björn Åstedt – Banverket
Klas Andersson – Sweco Viak
Bilder från studiebesöket


 

Årsmöte och seminarium 28 februari 2007 Info

Program årsmöte och seminarium 28 februari 2007

Presentationer
Leif Ljung  – SPIMFAB: SPIMFAB:s arbete med undersökning och sanering
Peter Englöv – SWECO VIAK: Efterbehandlingsmetoder för oljeförorenad mark och grundvatten
Leif Ljung – SPIMFAB: Riktvärden för oljeförorenad mark och grundvatten

2007-10-11:
Studiebesök hos NSR på Filborna i Helsingborg

2007-06-19:
After work på Victors pub i Malmö

2007-05-09:
Studiebesök på Banverkets område, Kärråkra (f d impregnering) i Hässleholm

2007-02-09:
Renare Mark Syds årsmöte  28 februari I Malmö
Kopplat till årsmötet ett temamöte med titeln ”Olja i mark och vatten”

Årsmötesprotokoll 2007

Styrelseprotokoll 070108

Styrelseprotokoll 071203

Styrelseprotokoll 070823