2006

posted in: Region Väst

2006-10-13:
VÄLKOMNA TILL GÖTAÄLVDAGEN
I Götaälvdalen är aktiviteten stor, problemen många och intresset för vad som händer stort. Renare Mark Väst anordnar en temadag om Götaälvdalen och inbjuder härmed samtliga intresserade att ta del av vad som händer.
Plats: Geovetarcentrum, Wavrinskys plats
Tid: 9-16, den 6 december 2006

Kostnad: 300kr som faktureras. I avgiften ingår lunch och fika.

Välkomna önskar styrelsen i Renare Mark Väst! Läs program och inbjudan: Länk


 

2006-04-13:
Sommaren närmar sig och vi vill därför i god tid bjuda in till after work den 15 juni kl 17 på Villa Belparc i Slottsskogen. Tala gärna om för någon i styrelsen om ni tänker närvara. Slottsskogen har stora, fina gräsmattor som inbjuder till spel av alla slag. Om någon känner för lekar så ta gärna med kubbset, brännbollsträ eller liknande. Välkomna! /Styrelsen.


2006-05-16:
Studiebesök hos Renova

Studiebseök på Fläskebo

Den 2 maj var 10 medlemmar från Renare Mark Väst på studiebesök på Renova. Deponin i Fläskebo och Sävenäs förbränningsanläggning besöktes. Stort tack till Jesper Gradin, Heinz Martini och Fred Dinhammar på Renova för guidningen och den goda maten.

2006-04-13:
Renare Mark Väst inbjuder till studiebesök på Renova den 2 maj 2006, se inbjudan. Vi träffas på Fläskebo kl 15.00. Tala om i anmälan om samåkning till Fläskebo önskas så försöker vi lösa det. Välkomna! /Styrelsen.

Inbjudan Karta Fläskebo

 


 

TIDIGARE AKTIVITETER

2006-01-12:
Renare Mark Väst årsmöte och studiebesök i Götatunneln 9 februari 2006

Det är dags för Renare Mark Västs första årsmöte. Årsmötet kommer att hållas den 9 februari 2006, kl 17.00 i en av Länsstyrelsens lokaler, Taube, på Södra Hamngatan 3 i Göteborg. Huvuduppgiften för årsmötet blir att välja en ordinarie styrelse för Renare Mark Väst. Anmäl gärna er medverkan till någon medlem i styrelsen.

Årsmötet föregås av ett guidat studiebesök i Götatunneln. Antalet deltagare på studiebesöket i Götatunneln är begränsat till 30 personer så anmälan blir enligt principen först till kvarn…

Anmälningar till studiebesöket tas emot av Per Samuelsson, per.samuelsson@ramboll.se. Vi samlas för studiebesöket utanför Lilla Badhusgatan 4 kl 15.00. Årsmötet hålls efteråt i direkt anslutning till studiebesöket.

Inbjudan för utskrift

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsplan 2006
Valberedningens förslag på styrelse
Protokoll från årsmötet