2005

posted in: Region Väst

2005-11-08:
Renare Mark Väst inbjuder till after work/pubträff i Göteborg den 8 december.

Mycket kraft har gått åt till det nyligen avklarade Höstmötet i Göteborg och eftersom det är ont om tid att ordna några andra, mer avancerade aktiviteter i avdelningen vill vi ändå ta tillfället i akt att hålla igång Renare Mark Väst med ett enklare arrangemang.

För att ge tillfälle för våra medlemmar att träffas under trivsamma former vill vi därför inbjuda alla att komma med för en pubträff på Bryggeriet på Avenyn i Göteborg. Tiden är från kl. 17, torsdagen den 8 december.

Avsikten är att ha en plats och tid dit alla kan gå om intresse finns. All mat och dryck intas på egen bekostnad. RM Väst står bara för trevligt sällskap den här gången!

Facit: Ett tiotal medlemmar dök upp för att dricka lite öl och få ett par timmars trevlig pratstund. Konceptet tål att upprepas var de flesta överens om.

2005-04-21:
Förevisning av in-situsanering för studenter
I Renare Mark Västs regi genomfördes den 21 april 2005 en förevisning av en in-situsanering i Bergsjön för c:a 20 studenter på Göteborgs Universitet, Institutionen för Geovetenskaper. Visningen omfattade en genomgång av bakgrunden till saneringen, information om mark- och grundvattenförhållanden och en genomgång av genomförandet av saneringen med visning av installation och maskiner.

2005-04-18:
In-situ sanering av oljeförorening
Renare Mark Väst anordnade den 18 april ett seminarium och ett studiebesök vid en in-situ sanering på Hisingen i Göteborg. I samarbete med Bostadsbolaget, MB-Envirotech och Miljöförvaltningen i Göteborg hade västavdelningen inbjudit till en eftermiddagsträff vid en pågående sanering av eldningsolja under ett flerfamiljshus. Cirka 30 deltagare dök upp och fick först en genomgång av ärendet och därefter förevisning av saneringen.

Samling vid in-situ sanering saneringsutrustning
Bilder från studiebesöket vid in-situ sanering 18 april 2005 på Hisingen.

2005-03-08:
Renare Mark Väst inbjuder till studiebesök vid en in-situ sanering av eldningsoljeförorening under ett flerbostadshus på Hisingen i Göteborg. Datumet är 18 april 2005 och tiden kl. 15-18. Anmälan senast 11 april. Läs hela inbjudan här.

2005-01-20:
Första mötet i Renare Mark Väst har klarats av den 20 januari 2005 hos Ramböll Sverige AB i Göteborg. Cirka 50 deltagare hörsammade inbjudan som blev en kort introduktion av avdelningen följt av lite information om FRIST och därefter en stunds social samvaro med macka och drycker. Det bestämdes också att interimstyrelsen sitter kvar första året för att få igång avdelningen. Mer information och sammaställning av förslag på kommande aktiviteter läggs ut framöver.

Inbjudan till möte i Renare Mark Väst kl.17-19, 20 januari 2005. Plats: Hos Ramböll Sverige AB på Vädursgatan 6 i Göteborg. Läs inbjudan här!