Ordförande Johanna Svederud, Liljemark Consulting. – Johanna har sedan 2009 arbetat som miljökonsult med utredningar av förorenade områden i olika skeden, och var under åren 2015-2017 Nätverkets koordinator. Johanna sitter med i Liljemark Consultings ledningsgrupp.
Vice ordförande Paul Jacobsson, Eurowater. Paul arbetar sedan 2014 på Eurowater AB, framförallt med frågor som rör behandling av förorenat vatten tex i samband med sanering. Styrelseledamot sedan 2017 och tidigare Nätverkets sekreterare.
Sekreterare Lill Ljunggren, Länsstyrelsen Kalmar län. Lill är samordnare för Länsstyrelsen Kalmar läns arbete med förorenade områden. Arbetar brett med bidragsprojekt, tillsynsprojekt och tillsynsvägledning, regionalt och nationellt, angående förorenade områden och efterbehandling av dem. Arbetat med förorenade områden på länsstyrelse och kommun sedan 2010.
Vice sekreterare Volker Kelm, Gislaveds kommun (suppleant). Volker är geolog, utbildad i Tyskland med specialisering inom geokemi och förorenade områden. Han arbetar på Gislaveds kommun med miljörådgivning,  metodetablering inom förorenade områden och relaterade områden som grundvatten och klimatanpassningsfrågor.
Kassör Märta Ländell, NIRAS Sweden – Märta har arbetat med förorenade områden sedan 2002, både som konsult och på statlig myndighet. Förutom utredningar av förorenade områden arbetar hon med övergripande utredningar om specifika föroreningstyper eller andra frågeställningar. Styrelseledamot sedan 2016 och före dess ordförande för Renare Mark Öst.
Övriga
ledamöter
Tove Skärblom, Setterwalls

Patrick van Hees, Eurofins – Patrick arbetar med affärsutveckling och teknisk support på Eurofins sedan 2007. Förutom detta är Patrick även adjungerad lektor vid Örebro Universitet och docent i analytisk markkemi.

Eric Wadstein, Geoserve – Eric en av två ägare på Geoserve AB, är saneringsentreprenör som utför marksaneringar och vattenrening. Jag har utfört sanering och vattenrening sedan 90 talet över hela Sverige.

Suppleanter Anna Kruger, Västerås stad. Anna har tidigare arbetat som miljöchef och sedan år 2007 arbetar jag som Markmiljöspecialist för Västerås stad hos Teknik och fastighetsförvaltningen. Har arbetat med förorenad mark sedan 2000.

Volker Kelm (även vice sekreterare, beskrivs ovan).

Revisorer Mikael Näsström, BN Revision AB
Johan Franzén, KPMG AB
Valberedning Lena Hedlund, Ale kommun
Jesper Karlström, Miljöfirman
Jan-Erik Lindström, Key Consult
Koordinator Hanna Hartmann, Enviro Miljöteknik AB (Tel 0706 -93 00 56). Hanna har arbetat med förorenad mark sedan 2009 och driver sedan 2017 egen konsultverksamhet. Sitter sedan 2017 som koordinator i Nätverket Renare Mark.
Webbredaktör Peter Harms-Ringdahl, EnviFix (Tel 070-467 81 43). Peter har arbetat med förorenade områden sedan 2007 och driver sedan 2016 egen konsultfirma. Koordinator för Renare Mark 2010-2011 och är numera bl.a. projektledare för SGF:s projekt Åtgärdsportalen.
Nyhetsbrev Hanna Hartman, Enviro Miljöteknik AB
Mail till nätverket info@renaremark.se eller ring koordinatorn

Uppdaterad 2019-04-11

Foto på styrelse, regionala ordföranden, koordinator och webbansvarig:
Från vänster till höger: Henrik Bengtsson (ordf. region Väst), Emma Platesjö (ordf. region Mälardalen), Hanna Hartmann (koordinator), Eric Wadstein (ledamot),  Anna Kruger (suppleant), Patrick van Hees (ledamot), Tove Skärblom (ledamot), David Rogbeck (ordf. region Öst), Johanna Svederud (ordf. Renare Mark), Peter Harms-Ringdahl (webbansvarig), Märta Ländell (kassör), Paul Jacobsson (vice ordf. Renare Mark), Johan Blom (ordf. region Syd). Saknas på fotot gör Lill Ljunggren (sekreterare), Volker Kelm (suppleant, vice sekreterare) och Gustaf Sjölund (ordf. region Norr).

Ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar: Ulrika Larson -Empirikon, Maria Gustavsson -Länsstyrelsen i Västra Götaland och Martin Tengsved – Swerock

Vid frågor, kontakta vår koordinator Hanna Hartmann, Enviro Miljöteknik AB (tel: 0706 -93 00 56)