Ordförande Johanna Svederud, Liljemark Consulting. – Johanna har sedan 2009 arbetat som miljökonsult med utredningar av förorenade områden i olika skeden, och var under åren 2015-2017 Nätverkets koordinator. Johanna sitter med i Liljemark Consultings ledningsgrupp.
Vice ordförande Paul Jacobsson, Eurowater. Paul arbetar sedan 2014 på Eurowater AB, framförallt med frågor som rör behandling av förorenat vatten tex i samband med sanering. Styrelseledamot sedan 2017 och tidigare Nätverkets sekreterare.
Sekreterare Carolina Ersson, SGI.
Vice sekreterare Volker Kelm, Gislaveds kommun (suppleant). Volker är geolog, utbildad i Tyskland med specialisering inom geokemi och förorenade områden. Han arbetar på Gislaveds kommun med miljörådgivning, metodetablering inom förorenade områden och relaterade områden som grundvatten och klimatanpassningsfrågor.
Kassör Lill Ljunggren, Länsstyrelsen Kalmar län. Lill är samordnare för Länsstyrelsen Kalmar läns arbete med förorenade områden. Arbetar brett med bidragsprojekt, tillsynsprojekt och tillsynsvägledning, regionalt och nationellt, angående förorenade områden och efterbehandling av dem. Arbetat med förorenade områden på länsstyrelse och kommun sedan 2010.
Övriga
ledamöter
Tove Skärblom, Setterwalls

Eric Wadstein, Geoserve – Eric en av två ägare på Geoserve AB, är saneringsentreprenör som utför marksaneringar och vattenrening. Jag har utfört sanering och vattenrening sedan 90 talet över hela Sverige.

Suppleanter Anna Kruger, Västerås stad. Anna har tidigare arbetat som miljöchef och sedan år 2007 arbetar jag som Markmiljöspecialist för Västerås stad hos Teknik och fastighetsförvaltningen. Har arbetat med förorenad mark sedan 2000.

Linda Karlsson, Niras Sweden AB. Linda har jobbat som miljökonsult inom förorenade områden sedan 2006 och sitter sedan 2019 på Niras i Uppsala. Jobbar över hela landet, från Trelleborg i söder till Abisko i norr.  Huvudfokus  för arbetet är provtagningsstrategier, resultatutvärdering och riskbedömningar.

Revisorer Mikael Näsström, BN Revision AB
Johan Franzén, KPMG AB
Valberedning Lena Hedlund, Ale kommun
Jesper Karlström, Miljöfirman
Jan-Erik Lindström, Key Consult
Koordinator Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB (Tel073-501 56 22). 
Webbredaktör Peter Harms-Ringdahl, EnviFix (Tel 070-467 81 43). Peter har arbetat med förorenade områden sedan 2007 och driver sedan 2016 egen konsultfirma. Koordinator för Renare Mark 2010-2011 och är numera bl.a. projektledare för SGF:s projekt Åtgärdsportalen.
Nyhetsbrev Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB
Mail till nätverket info@renaremark.se eller ring koordinatorn

Uppdaterad 2019-04-11

Foto på styrelse 2019 (uppdateras hösten 2020 efter nätverkets kick-off), regionala ordföranden, koordinator och webbansvarig:
Från vänster till höger: Henrik Bengtsson (ordf. region Väst), Emma Platesjö (ordf. region Mälardalen), Hanna Hartmann (koordinator), Eric Wadstein (ledamot),  Anna Kruger (suppleant), Patrick van Hees (ledamot), Tove Skärblom (ledamot), David Rogbeck (ordf. region Öst), Johanna Svederud (ordf. Renare Mark), Peter Harms-Ringdahl (webbansvarig), Märta Ländell (kassör), Paul Jacobsson (vice ordf. Renare Mark), Johan Blom (ordf. region Syd). Saknas på fotot gör Lill Ljunggren (sekreterare), Volker Kelm (suppleant, vice sekreterare) och Gustaf Sjölund (ordf. region Norr).

Ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar: Märta Ländell, NIRAS Sweden, Patrick van Hees, Eurofins.

Vid frågor, kontakta vår koordinator Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB (Tel073-501 56 22)