Ordförande Johanna Svederud, Liljemark Consulting. – Johanna har sedan 2009 arbetat som miljökonsult med utredningar av förorenade områden i olika skeden, och var under åren 2015-2017 Nätverkets koordinator. Johanna sitter med i Liljemark Consultings ledningsgrupp.
Vice ordförande Linda Karlsson, Niras Sweden AB. Linda har jobbat som miljökonsult inom förorenade områden sedan 2006 och sitter sedan 2019 på Niras i Uppsala. Jobbar över hela landet, från Trelleborg i söder till Abisko i norr.  Huvudfokus  för arbetet är provtagningsstrategier, resultatutvärdering och riskbedömningar.
Sekreterare Carolina Ersson, SGI.
Vice sekreterare Volker Kelm, Gislaveds kommun (suppleant). Volker är geolog, utbildad i Tyskland med specialisering inom geokemi och förorenade områden. Han arbetar på Gislaveds kommun med miljörådgivning, metodetablering inom förorenade områden och relaterade områden som grundvatten och klimatanpassningsfrågor.
Kassör Lill Thunberg, Länsstyrelsen Kalmar län. Lill är samordnare för Länsstyrelsen Kalmar läns arbete med förorenade områden. Arbetar brett med bidragsprojekt, tillsynsprojekt och tillsynsvägledning, regionalt och nationellt, angående förorenade områden och efterbehandling av dem. Arbetat med förorenade områden på länsstyrelse och kommun sedan 2010.
Övriga
ledamöter
Anna Kruger, Västerås stad. Anna har tidigare arbetat som miljöchef och sedan år 2007 arbetar jag som Markmiljöspecialist för Västerås stad hos Teknik och fastighetsförvaltningen. Har arbetat med förorenad mark sedan 2000.

Gustaf Sjölund, Dåva Deponi och Avfallscenter

Suppleanter Christina Rydell Ahlström, Advokatfirman Morris AB

Mauritz Ejderhamn Roupé, Midroc Miljöteknik AB

Revisorer Mikael Näsström, BN Revision AB
Johan Franzén, KPMG AB
Valberedning Lena Hedlund, Ale kommun
Ulrika Larson, Empirikon konsult
Jan-Erik Lindström, Key Consult
Koordinator Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB (Tel073-501 56 22). 
Webbredaktör Peter Harms-Ringdahl, EnviFix (Tel 070-467 81 43). Peter har arbetat med förorenade områden sedan 2007 och driver sedan 2016 egen konsultfirma. Koordinator för Renare Mark 2010-2011 och är numera bl.a. projektledare för SGF:s projekt Åtgärdsportalen.
Nyhetsbrev Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB
Mail till nätverket info@renaremark.se eller ring koordinatorn

Uppdaterad 2021-04-14

Foto på styrelse 2021 (kommer inom kort).

Ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar: Paul Jacobsson, Eurowater, Tove Skärblom, Setterwalls och Eric Wadstein, Geoserve. Även många tack till Jesper Karlström, Miljöfirman för ett långt och väl utfört arbete i Renare Marks valberedning.

Vid frågor, kontakta vår koordinator Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB (Tel 073-501 56 22)