Ordförande Ulrika Larson, Empirikon
Vice ordförande Martin Tengsved, Swedrock
Sekreterare Tove Skärblom, Setterwalls
Vice sekreterare Maria Gustavsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kassör Märta Ländell, Niras
Övriga
ledamöter
Patrick van Hees, Eurofins
Suppleanter Paul Jacobsson, Eurowater
Eric Wadstein, Geoserve
Johanna Svederud, Liljemark Consulting
Revisorer Mikael Näsström, BN Revision AB
Johan Franzén, KPMG AB
Valberedning Åsa Axheden, Länsstyrelsen Kalmar
Jesper Karlström, Miljöfirman
Jan-Erik Lindström, Key Consult
Koordinator Hanna Hartmann, Enviro Miljöteknik AB (tel: 0706 -93 00 56)
Webbredaktör Peter Harms-Ringdahl, EnviFix (Tel 070-467 81 43)
Nyhetsbrev Hanna Hartman, Enviro Miljöteknik AB
Mail till nätverket info@renaremark.se eller ring koordinatorn

Uppdaterad 2018-03-26

Foto på styrelsen från maj 2018 samt ordföranden och representanter från de regionala avdelningarna. Från vänster till höger: Patrick van Hees, Martin Tengsved, Paul Jacobsson, Märta Ländell, Gustaf Sjölund, Peter Harms-Ringdahl, Maria Gustavsson, Hanna Hartmann, Linn Carlström Ödegaard, Hanna Hatschek (ersättare för Emma Platesjö), Ulrika Larson, Eric Wadstein och David Rogbeck. (Tove Skärblom, Johanna Svederud, Johan Blom och Emma Platesjö) är frånvarande vid tillfället.

Fotograf: Peter Fransson

Ett stort tack till avgående styrelsemedlem Magnus Engwall, Örebro Universitet

Vid frågor, kontakta vår koordinator Hanna Hartmann, Enviro Miljöteknik AB (tel: 0706 -93 00 56)