RGS Nordics söker Projektchef Syd-Väst

posted in: Lediga Jobb

RGS Nordic är ett innovativt nordiskt miljöföretag med lång erfarenhet av att behandla förorenad mark och vatten samt hantera avfall på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. På RGS Nordic ser vi våra medarbetare som den viktigaste resursen för att framgångsrikt … Read More

FIHM söker Handläggare inom området förorenad mark- vikariat

posted in: Lediga Jobb

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) söker medarbetare till miljösektionen. Arbetar du idag som konsult inom förorenade områden och vill prova på att arbeta med samma frågor från ett myndighetsperspektiv? Eller arbetar du med kommunal eller regional tillsyn inom förorenade områden och … Read More

1 2 3 4