En ny styrelse valdes på regionens årsmöte 2020-01-23:

Styrelsen
Henrik Bengtsson – Länsstyrelsen i Västra Götalands län – Ordförande. Henrik arbetar för Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan 2008 med framförallt bidragsobjekt. Stort fokus på förorenade sediment och klorerade alifater i berg.
Azvad Gabul-Zada –  NCC
Linnea Ljung –  Setterwalls
Jenny Norrman – Chalmers
Erika Kämäräinen – Ramboll
Emelie Westman – Liljemark Consulting

Valberedning Erika Andersson – Sweco, Jessica Åberg – Liljemark Consulting

Ett stort tack för ett väl genomfört arbete från Renare Mark till avgående styrelsemedlemmar:
Christian Carlsson, Göteborgs stad (valberedning)

Styrelseprotokoll Region Väst anordnar seminarier och studiebesök på olika orter inom huvudsakligen Västra Götaland. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen eller valberedningen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENENEMANG” och Regionala Evenemang”