Region Öst har valt en ny styrelse på årsmötet 2019-02-05:

Styrelsen:

Ordförande: David Rogbeck, ÅF
Vice ordförande: Monica Quacha, Niras
Erik Törner, ALcontrol
Martha Toftgård, RSM & Co
Mats Glad, Ragn-Sells

Som suppleanter valdes:
Maria Lindqvist, Länsstyrelsen Östergötland
Hannes Wern, Norrköpings kommun

Renare Mark tackar avgående styrelsemedlem Adrian Sandin-Sokolik, Linköpings kommun

Styrelseprotokoll

Region Öst anordnar seminarier och studiebesök på olika orter i sydöstra delen av landet. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENEMANG” och Regionala Evenemang”