Region Öst har valt en ny styrelse på årsmötet 2018-02-08:

Styrelsen:

Ordförande: David Rogbeck, ÅF
Vice ordförande: Monica Quacha, Niras
Erik Törner, ALcontrol
Martha Toftgård, RSM & Co
Mats Glad, Ragn-Sells
Adrian Sandin-Sokolik, Linköpings kommun

Som suppleanter valdes:
Maria Lindqvist, Länsstyrelsen Östergötland
Hannes Wern, Norrköpings kommun

Renare Mark tackar avgående ordförande Markus Gustafsson – Länsstyrelsen Östergötland och ledamot Jonny Bard – Helldén Environmental Engineering, för förtjänstfullt arbete och välkomnar David Rogbeck – ÅF som ny ordförande och Monica Quacha – Niras, som ledamot samt Maria Lindquist – Länsstyrelsen Östergötland och Hannes Wern – Norrköpings kommun, som nya suppleanter i styrelsen.

Styrelseprotokoll

Region Öst anordnar seminarier och studiebesök på olika orter i sydöstra delen av landet. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENEMANG” och Regionala Evenemang”