Styrelsen

 • Gustaf Sjölund, Umeå, Dåva DAC, ordförande (omvald för 2019).
  Marknadschef vid Dåva Deponi och avfallscenter (Dåva DAC) i Umeå. Har arbetat med undersökning och åtgärder av förorenade områden i olika roller sedan 1995.
 • Eleonor Ringström, Luleå, Mitta AB, vice ordförande (vald för 2019)
 • Johannes Petterson, Sundsvall, Swerock (vald för 2018-2019)
 • Ylva Persson, Umeå, Trafikverket (vald för 2018-2019)
 • Anneli Persson, Kalix, Kalix kommun (omvald för 2019-2020)
 • Josef Bjuhr, Luleå, ÅF Konsult (omvald för 2019-2020)

Samt adjungerande:

 • Anneli Utter, Gällivare (BDX Miljö)
 • Patrik van Heijne, Luleå (Trafikverket)
 • Pasi Peltola, Umeå/Skellefteå (Boliden Rönnskär AB)
 • Lovisa Åström, Umeå (Envix AB)
 • Marie Eldstål, Umeå (Swerock AB)
 • Martin Eriksson, Sundsvall (LME Miljö AB)

Valberedning

 • Stefan Ylivainio, Umeå (Swerock)
 • Maria Blom, Luleå (Tyréns)
 • Samuel Bergqvist, Örnsköldsvik (Sweco)

Den nya styrelsen tillsattes på årsmötet 2019-02-20.

Styrelseprotokoll


Region Norr anordnar seminarier och studiebesök i norra delarna av Sverige. Orterna varierar, och ofta ordnas samma seminarium på flera orter med videolänk mellan platserna. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENEMANG” och Regionala Evenemang”