Satsning på ökad kunskap om förorenade sediment
|

För att förbättra vattenmiljön i sjöar, vattendrag och kustområden har regeringen gett i uppdrag till svenska miljömyndigheter att utveckla arbetet med förorenade sediment. Naturvårdsverket, SGU, SGI, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna kommer därför under de... Read More

Sponsra NORDROCS
|

För de organisationer som vill vara med och stötta internationellt kunskapsutbyte och samtidigt synas lite extra finns det möjlighet att sponsra NORDROCS-konferensen. Mer info finns i sponsor letter och på NORDROCS hemsida. Read More