Äspölaboratoriet som testbädd?
|

Info från Chalmers tekniska högskola: I Sverige saknas idag infrastruktur för att i fältskala studera föroreningsspridning och olika metoder för efterbehandling i djupare jordlager och berggrunden. Samtidigt ser SKB att deras användning av Äspölaboratoriet successivt kommer... Read More

Forskningsmedel att söka inom förorenade områden
|

Statens geotekniska institut, SGI, utlyser forskningsmedel för samverkansprojekt från utvecklingsprogrammet Tuffo, för förorenade områden. Utlysningens inriktning är innovativa lösningar, som gärna omfattar åtgärdsteknik nära praktisk tillämpning. Totalt finns 8,5 miljoner kronor att söka. Länk till... Read More