SGI utlyser medel via Tuffo
|

Statens geotekniska institut, SGI, utlyser forskningsmedel för samverkansprojekt från utvecklingsprogrammet Tuffo, för förorenade områden. I år kommer FoU-ansökningar som omfattar åtgärdsteknik och praktisk tillämpning att uppmuntras. Totalt finns 8,5 miljoner kronor att söka. Länk till webbsida... Read More