Renare mark och GDPR
|

I samband med införandet av GDPR så har Renare Mark uppdaterat sina rutiner. I bilaga 3 till rutinerna finner du en beskrivning av hur Renare Mark hanterar personuppgifter för deltagarna på våra seminarier och för... Read More

Enkät från VBU
|

Miljö och förorenade områden (som tidigare hette Markekologisk design) startade i höstas sin 8:e klass med studerande från hela Sverige. Utbildningen är en tvåårig YH-utbildning, som utbildar handläggare inom förorenade områden med fältkompetens. Ca 25%... Read More