Beskrivningar av förorenade sediment på Åtgärdsportalen
|

Måndagen den 5 februari publicerade Åtgärdsportalen beskrivningar av åtgärdsmetoder för förorenade sediment. Metodbeskrivningarna är strukturerade på samma sätt som åtgärderna för förorenad mark. Författare av är Joseph Jersak och Pär Elander. Arbetet har finansierats av... Read More

Europeiska Geoteknik konferensen (ECSMGE)
|

Den 1-6 september, 2019, så arrangeras den Europeiska Geoteknik konferensen (ECSMGE). Denna gång är det våra isländska vänner som står som värd. Vi som sett lokaliteter, hört deras diskussioner och vet hur de brukar lyckas... Read More

Årsmöte i Region Mälardalen
|

Kom och påverka Nätverkets kommande arbete!! Renare Mark Region Mälardalens årsmöte närmar sig och det är då dags för byte av några av de nuvarande styrelsemedlemmarna. Det finns därför möjlighet för några av våra medlemmar... Read More