Aktuellt

Chalmers – Kurs i SCORE-metodik 27-28
|

Välkommen till en kurs i SCORE: Metod och verktyg för riskvärdering av åtgärdsstrategier för förorenade områden utifrån ett hållbarhetsperspektiv  Bakgrund Hantering av förorenade områden är förknippat med höga kostnader för problemägare och samhälle. Riskvärderingen är... Read More