Studiebesök Ferrosanfabriken i Getinge 3 september
|

Region Syd kommer anordna ett studiebesök vid saneringen av gamla Ferrosanfabriken i Getinge. Föroreningarna på tomten består främst av kvicksilver och DDT. Utöver sanering av bevattnade massor på tomten kommer även förorenat bottensediment från Kävlingeån... Read More

Markbyggnadsdagen 5 dec 2019, SGI
|

Samhällsbyggandet behöver ta ökad hänsyn till förändrade markförhållanden och markens lämplighet för byggnation. SGI arrangerar den 5 december en markbyggnadsdag där dessa aspekter kommer belysas. Dagen vänder sig till dig som jobbar på kommun eller... Read More

Vilka projekt har fått anslag från Tuffo?
|

Nu är det beslutat vilka projekt som får pengar från SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo! Bland annat ett projekt om sökhundar som ska hitta föroreningar. Läs mer genom att klicka på länken nedan. http://www.swedgeo.se/sv/om-sgi/pressrum/aktuellt/forskningsprojekt-far-pengar-fran-sgi-kan-sokhundar-hitta-fororeningar/  ... Read More