Markbyggnadsdagen 5 dec 2019, SGI
|

Samhällsbyggandet behöver ta ökad hänsyn till förändrade markförhållanden och markens lämplighet för byggnation. SGI arrangerar den 5 december en markbyggnadsdag där dessa aspekter kommer belysas. Dagen vänder sig till dig som jobbar på kommun eller... Read More