Tematiska evenemang

  1. Evenemang
  2. Tematiska evenemang

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Belastning ifrån förorenade områden till yt- och grundvatten är utmanande att bedöma, hantera och sätta i rätt perspektiv. Vad innebär det och vad kan man göra åt det?

Nu erbjuder tematisk avdelning Sediment&Vatten en frukostseminarieserie med ett urval av nedslag inom området, med fokus på vattenperspektivet. Tanken är att belysa olika perspektiv och lösningar. Samtliga frukostseminarier är digitala och genomförs på Teams under fyra påföljande fredagar. Frukostseminarium 1:  … Read More

Undersökning av belastning på vattendrag som metod för att prioritera förorenade landområden – huvudstudier i 4 åar i Glasriket

Nu erbjuder tematisk avdelning Sediment&Vatten en frukostseminarieserie med ett urval av nedslag inom området, med fokus på vattenperspektivet. Tanken är att belysa olika perspektiv och lösningar. Samtliga frukostseminarier är digitala och genomförs på Teams under fyra påföljande fredagar. Frukostseminarium 2: Undersökning … Read More

Möjligheter och erfarenheter med anlagda våtmarker

Nu erbjuder tematisk avdelning Sediment&Vatten en frukostseminarieserie med ett urval av nedslag inom området, med fokus på vattenperspektivet. Tanken är att belysa olika perspektiv och lösningar. Samtliga frukostseminarier är digitala och genomförs på Teams under fyra påföljande fredagar. Frukostseminarium 3: Möjligheter … Read More

Grindsted a Danish Megasite. Discharge of chlorinated ethenes and pharmaceuticals from the contaminated site, towards a stream 1200 meters downstream

Nu erbjuder tematisk avdelning Sediment&Vatten en frukostseminarieserie med ett urval av nedslag inom området, med fokus på vattenperspektivet. Tanken är att belysa olika perspektiv och lösningar. Samtliga frukostseminarier är digitala och genomförs på Teams. Vårens sista extrainsatta seminarium är: Grindsted … Read More