Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vårmötet 2023

2023-03-22 - 2023-03-23

Årets stora händelse inom förorenade områden 

Nedan är presentationerna för Vårmötet 2023. Presentationerna är tillgängliga för nätverkets medlemmar och deltagarna på Vårmötet. Har du inte inloggningsuppgifter, maila info@renaremark.se

Presentationer

A. Inledning 
Presentation av representant från WWF
Arsenikföroreningen i Hjältevad- en lyckad jordtvätt, men vad hände sen?– Dan Berggren Kleja, SLU/ SGI och Peter Englöv, Sweco
SGI, SGU och Naturvårdsverket informerar

B. PFAS
Ett regeringsuppdrag om åtgärdsmetoder för PFAS i jord och grundvatten– Michael Pettersson, SGI
Installation, commissioning and operation of an injectable in situ permeable reactive barrier to prevent the advection of per- and poly-fluoroalkyl substances at a European airport –  Jack Shore, Regenesis
Geofysik som verktyg för ökad kunskap kring spridningsförutsättningar – Kristina Arvidsson, Niras och Nils Perttu, Geovista

C. Forskning
POM för DDT – ny analysmetod för porvattenhalt och biotillgänglighet – Hanna Wåhlén, SGU och Anja Enell, SGI
Pilotförsök på Kolleberga plantskolaanvändning av skonsamma saneringsmetoder för att hantera risker och förbättra jordens kvalitet – Paul Drenning och Jenny Norrman, Chalmers Tekniska Universitet
Comprehensive assessment of poly-/ perfluoroalkyl substances (PFAS) in contaminated soil– Leo Yeung, Örebro Universitet

D. Diskussionspass
Ohållbar hantering av lerjordar med naturligt höga metallhalter? – Ann Helen Österås och Hanna Almqvist, WSP Sverige
Hur tematiskt arbete kan effektivisera arbetet mot en giftfri miljö – Jerry Forsberg, SGU
RUFS- resultat, slutsatser och fortsatt arbete – Jon Engström, Naturvårdsverket

E. Juridik 
Är juridiken problemet? Paulina Rautio, Paneo
Hög tid att skapa utrymme utifrån miljökvalitetsnormernas mål och tidsramar–  Katrin Herrlin Sjöberg och Anna Stjärne, Vattenmyndigheten

F. Inledning
Cirkulär masshantering, entreprenörens perspektiv – Linus Andersson, Skanska
Uppföljning av klimatpåverkan från fyra genomförda åtgärdsprojekt – en jämförelse av klimatpåverkan från olika åtgärdsmetoder – Ida Torp och Anneli Liljemark, Liljemark Consulting
Presentation av årets examensarbete – Effekterna av resuspenion på PCB frisättning från sediment – Alexander Stockhaus

G. Vatten och Sediment
Frysavvattning av sediment, ett pilotförsök finansierat av RUFS – Johan Hörnsten, WSP Sverige
Totalentreprenad i utökad samverkan- erfarenheter från Miljöprojekt Karlshäl– Marianne Kallin, Luleå kommun
Hydrologisk modellering av PFAS påverkansområde från spridning till recipient – Katrin Holmström, NIRAS Sweden och Björn Norrbrand, Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet

H. Fysisk planering och cirkulär ekonomi
Att åtgärda förorenad mark i område med mycket höga kulturvärden – Michael Nilsson, Sala kommun
Slakthusområdet- försök till hållbar masshanteI_van_Hees.pdfring – Ksenija O Köll, Liljemark Consulting
Höga halter av kritiska metaller och mineral i historiska gruvavfall – Alexander Lewerentz, SGU

I. PFAS
Riskbedömning av PFAS förorenade områden – Förekomst i biota– Patrick Van Hees, Örebro Universitet/ Eurofins
Improved management of PFAS with passive and real-time groundwater flux monitoring – Marjan Joris, IFLUX
Massbalans av PFAS i Flaten, Magelungen och Drevviken – Marco Filipovic, Sellén & Filipovic

J. Nya utmaningar och innovativa metoder
Nya fälttekniker visar på oväntade vägar för ånginträngning av CAH – Julia Inkapööl, WSP Sverige
Parkslide och andra invasiva arter – eDNA för kontroll av förekomst – Fredrik Holmberg, SGS
Hur har invasiva växter hanterats i anläggningsentreprenader?– Ragnhild Karlsson, NCC och Oscar Heimryd, Fröberg och Lundholm

K. Analyser och mätosäkerheter
Växtupptag och utvärdering av provtagningsmetoder vid skogsplantskolor – Rickard Wennström och Clara Magnusson, Kemakta Konsult
Mätosäkerhet omkullkastar analysresultat från förorenat sedimentområde – Emma Karlsson, NIRAS
Från jättefarligt till ofarligt, hur? Erfarenhetsåterföring och kunskapsutbyte – Petter Wetterholm, Wescon Miljökonsult

L. Erfarenhetsåterföring
Erfarenhetsåterföring kring förekomst av dioxin i lakrester/kisaska från syralakning av malm – Louise Johansson, Sweco
In situ-sanering inom norra Europas största underhållsdepå för tåg – att tänka på vid val av en in situåtgärd – Say Svanström, Envitech Solutions
Hur lång tid får naturlig övervakad naturlig självrening (ÖNS) av klorerade alifater ta? Ebba Sellen, Sellén & Filipovic

M. Hållbar efterbehandling 
Hållbar efterbehandling i Uppsala- med hänsyn till leran och åsen – Hanna Almqvist och Worada Boonraksasat, WSP Sverige

Mer info om eventet finns på anmälninssidan.

 

 

Detaljer

Start:
2023-03-22
Slutar:
2023-03-23
Evenemang Kategori: