Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Förändrat klimat – nya utmaningar i förorenade områden?

2019-05-08 @ 14:30 - 17:00

Seminarium i gamla Hasselbladshuset i Göteborg

Klimatförändringarna står inte längre för dörren, de är redan inne i hallen. Det tar sig uttryck i allt från skyfall och höga flöden till torka och sjunkande grundvattennivåer. Hur påverkas föroreningar i mark och grundvatten av klimatförändringarnas effekter? Vad innebär det för oss som arbetar med förorenade områden? Detta ska vi diskutera tillsammans under en eftermiddag med spännande föredrag, där fokus delvis ligger på västra Sverige och lokala frågeställningar. Varmt välkomna att delta!

Program

14.30 Moderator Linnea Ljung (Setterwalls Advokatbyrå) hälsar välkomna

14.35 Kvarteret Kniven och andra föroreningsobjekt i strandnära miljö
Föredraget diskuterar, med bl a Kniven-projektet i Partille som utgångspunkt, kopplingen mellan föroreningar och klimatfrågan med risken för översvämningar och skred som följd. Vid åtgärder inom Kv. Kniven drog översvämningar med sig metallförorenade material från Kniven ner i Natura 2000-klassade Säveån. Föredraget belyser också betydelsen i riskhänseende av att många vattendrag måste tillåtas fortsätta att utlösa skred, eftersom så kallade skredärr är kritiska habitatfaktorer för rödlistade fåglar och djur.
Katarina Nilsson, Golder Associates

15.00 Göteborgs stads arbete med klimatanpassning
Göteborgs står inför stora utmaningar för att klara dagens och framtidens översvämningsrisker. I detta föredrag ges en överblick över riskbilden och stadens strategier för att möta klimatförändringar, med exempel ifrån stadens arbete med avrinningsområdesvis vattenplanering och frågor som behöver beaktas vid utformning av ett högvattenskydd mot älven. Älvkantskyddets utformning styr vattenutbytet mellan älven och strandnära områden och därmed spridningsförutsättningar av föroreningar via grundvattentransport.
Niklas Blomquist, NCC

15.30 Fika och mingel

16.00 Förorenad mark i ett föränderligt klimat – Hur påverkas kustsamhällen och vad kan vi göra för att minska riskerna?
Ett föränderligt klimat medför bl.a. stigande vattennivåer, ökad förekomst av skyfall samt förändrade grundvattennivåer. Samtidigt ökar trycket på att bebygga samhällen nära vatten där gamla industri- och verksamhetsområden ofta planerar för omvandling. I detta föredrag presenteras utmaningar som kan uppstå när förorenade områden riskerar att översvämmas, vilka verktyg som kan användas för att analysera risker samt exempel på åtgärder.   
Henrik Bodin-Sköld, Ramboll

16.30 Klimatförändring, naturolyckor och förorenade områden
Identifiering av förorenade områden på skred-, erosions- och översvämningskänslig mark och hur man i dagsläget försöker hantera förorenade områden i konsekvensanalysen av skredrisksanalyser. Det blir visning av SGI:s kartvisningstjänst och det underlag som finns där som kan vara av intresse.
Gunnel Göransson, SGI

17.00 Kort avslutning

Vi ses i Setterwalls lokaler på Sankt Eriksgatan 5 (våning 6, ring på i porten för att komma in).

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande och görs via denna länk, senast 30 april. Vid frågor kontakta Henrik Bengtsson, ordförande region väst.

Varmt välkomna!

Detaljer

Datum:
2019-05-08
Tid:
14:30 - 17:00
Evenemang Kategori: