Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang › Kurser (Externa)

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

maj 2020

SGF – Certifiering provtagare ytvatten och sediment

2020-05-04 - 2020-05-06

SGF har sedan 2006 erbjudit kurser i miljöprovtagning av jord och grundvatten i enlighet med en certifieringsstandard som utarbetats av Nordtest. Ett liknande kursupplägg finns för provtagning av ytvatten och sediment. Kursen är en del i processen för certifiering av…

Find out more »

SGF – Ostörd kolvprovtagning

2020-05-14 - 2020-05-15

Provtagningskedjan gås igenom från planering, provtagning, provhantering och transport samt laboratorieanalys. Vanliga felkällor belyses av erfarna laboratorieingenjör, fältgeotekniker samt handläggande geotekniker. En viktig del i kursen är de diskussioner och erfarenhetsutbyten som uppkommer mellan kursdeltagare under och efter kurspassen. Ett…

Find out more »

SGF – Certifiering provtagare jord och grundvatten

2020-05-25 - 2020-05-28

Kursen är en del i processen för certifiering av miljöprovtagare enligt Nordtest. Det krävs godkänd Allmänna grundkurs och godkänd tentamen för delen jord respektive grundvatten i specialiseringskursen för att certifiera sig. Specialiseringskurserna för provtagning av jord och grundvatten samkörs eftersom…

Find out more »

september 2020

SGF – Certifiering miljöprovtagare allmän kurs

2020-09-21 - 2020-09-22

Bakgrund SGF har sedan 2006 erbjudit kurser i miljöprovtagning av jord och grundvatten i enlighet med Envir 008, en certifieringsstandard som utarbetats av Nordtest. Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar, dvs. att säkerställa att…

Find out more »

november 2020

SGF – Kurs i riskbedömning förorenade områden

2020-11-23 - 2020-11-25

Gå denna kursen för att höja kompetensen. Vänder sig till dig som arbetar med, beställer samt kommer att planera och utvärdera Riskbedömning av förorenade områden. Kursen omfattar en dags förstudier. Förstudierna är en förutsättning för ett effektivt genomförande av kursen…

Find out more »
+ Exportera evenemang