Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang › Kurser (Externa)

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

april 2020

SGI Laktester – miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter

april 22

Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen. Syftet med denna kurs är att förmedla kunskap om hur och när man kan…

Find out more »

SGF – Kurs i kartläggning av markradon

april 27 - april 28

I Sverige på grund av de geologiska förutsättningarna som förekommer i stor del av landet bildas och ackumuleras radon i förhöjda halter i jordluften. Om en byggnad byggs otät mot marken finns det risk att radonhaltig jordluft transporteras in i…

Find out more »

maj 2020

SGF – Certifiering provtagare ytvatten och sediment

maj 4 - maj 6

SGF har sedan 2006 erbjudit kurser i miljöprovtagning av jord och grundvatten i enlighet med en certifieringsstandard som utarbetats av Nordtest. Ett liknande kursupplägg finns för provtagning av ytvatten och sediment. Kursen är en del i processen för certifiering av…

Find out more »

SGF – Ostörd kolvprovtagning

maj 14 - maj 15

Provtagningskedjan gås igenom från planering, provtagning, provhantering och transport samt laboratorieanalys. Vanliga felkällor belyses av erfarna laboratorieingenjör, fältgeotekniker samt handläggande geotekniker. En viktig del i kursen är de diskussioner och erfarenhetsutbyten som uppkommer mellan kursdeltagare under och efter kurspassen. Ett…

Find out more »

SGF – Certifiering provtagare jord och grundvatten

maj 25 - maj 28

Kursen är en del i processen för certifiering av miljöprovtagare enligt Nordtest. Det krävs godkänd Allmänna grundkurs och godkänd tentamen för delen jord respektive grundvatten i specialiseringskursen för att certifiera sig. Specialiseringskurserna för provtagning av jord och grundvatten samkörs eftersom…

Find out more »
+ Exportera evenemang