1. Evenemang
  2. Kurser (Externa)

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

SGF kurs Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder

Kursen omfattar planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden. Allt flera områden är i dagsläget undersökta och behöver åtgärdas. För att genomföra bra efterbehandlingsåtgärder ställs höga krav på de som planerar, projekterar och handlar upp dessa. Syftet med den … Read More

Avfall för anläggningsändamål – Kurs av Studia AB

mars 29 - mars 30 Hur bedömer du föroreningsrisken för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning av avfallsmassor? Under denna kurs får du fördjupa din kunskap ur både ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Find out more »

© 2022 Renare Mark