Laddar Evenemang

« All Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

SGF – Kurs i kartläggning av markradon

april 27 - april 28

I Sverige på grund av de geologiska förutsättningarna som förekommer i stor del av landet bildas och ackumuleras radon i förhöjda halter i jordluften. Om en byggnad byggs otät mot marken finns det risk att radonhaltig jordluft transporteras in i en byggnad och ger upphov till mycket höga radonhalter inomhus.
Radon från marken är den vanligaste orsaken till radonproblem i byggnader i Sverige.

Kursen kombinerar teori och praktik (fältövningar) och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Målet är att du ska kunna utföra rimliga radonriskbedömningar. Kunskap om markförhållandena är en förutsättning för att kunna välja kostnadseffektiva åtgärder vid nybyggnad så att radonhalten inomhus inte överstiger det svenska gränsvärdet 200 Bq/m3.
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken för byggprojekt och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som är byggherre.

Kursinnehåll:

  • Allmänt om radon och grundläggande strålningsfysik
  • Naturlig radioaktivitet i berg, jord och vatten
  • Regelverk och rekommendationer från myndigheter
  • Metoder för mätning av markradon och gammastrålning, demonstration av instrument
  • Genomförande av markradonundersökningar i teori och praktik, redovisning av resultat och rekommendationer
  • Förebyggande åtgärder mot förhöjda radonhalter – en översikt
  • Skriftligt kursprov genomförs

Detaljer

Börjar:
april 27
Slutar:
april 28
Evenemang Kategori: