Eskilstuna kommun söker Miljöspecialist mark och exploatering

posted in: Lediga Jobb

Om arbetsplatsen

Nu söker vi dig med erfarenhet av mark- och miljöfrågor i samband med exploatering och utveckling av fastigheter. Fokus ligger på föroreningar i mark och vatten. Du får en strategisk roll där du utvecklar och underlättar kommunens hantering av förorenade områden inom exploatering, planläggning och markägande.

Kommunledningskontoret ansvarar ytterst för att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att leda och samordna kommunens angelägenheter. Kommunledningskontorets uppgift är att ansvara för koncernledning, politikernära uppgifter inklusive stöd till politiken, koncerngemensamma utvecklingsfrågor samt utvecklingsfrågor för Eskilstuna som ort. Inom avdelningen miljö- och samhällsbyggnad finns kommunens mark-och exploateringsverksamhet där tjänsten är placerad.

Arbetsuppgifter

Med hjälp av din kompetens och erfarenhet av förorenade områden bidrar du till kommunens hållbara samhällsbyggnad genom att underlätta exploatering, planläggning och markägande. Du har en beställarroll och handlar upp konsulttjänster med utredningar angående föroreningar i mark, grundvatten och sediment samt förorenade byggnader, geoteknik och deponier. På ett strategiskt plan jobbar du för miljösäker och klimatsmart hantering av jordmassor. Genom ett gott samarbete med kommunens olika förvaltningar och bolag bidrar du till förståelse och samverkan.

Inom mark och exploatering hanterar du miljöfrågor i samband med utveckling av fastigheter, förändrad markanvändning, köp och försäljning av mark. Du balanserar kommunala och privata intressen i avtal. Du behöver också bemöta krav och förväntningar från tillsynsmyndigheter som miljökontoret och länsstyrelsen. Som representant för kommunen som markägare hanterar du miljöskulder i form av förorenade områden och äldre deponier. Där ser du till att åtgärderna minskar riskerna för människa och miljö samtidigt som de är ekonomiskt genomförbara

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill bidra till hållbar samhällsbyggnad och utveckling i den stad där du jobbar. Vi vill att du har jobbat med förorenade områden och är van att leda uppdrag och projekt. Det är meriterande med erfarenheter inom miljörätt, geoteknik, exploatering eller utveckling av fastigheter. Du kanske har erfarenhet av förorenade områden i rollen som konsult, entreprenör, tillsyn eller byggherre och nu vill ta chansen att hantera bredden av kommunala samhällsbyggnadsintressen. Du har en akademisk utbildning med inriktning mot miljö, miljöteknik, geologi eller samhällsbyggnad.

Vi välkomnar dig som är nytänkande och strategisk. Du är självständig men superbra på att skapa relationer och ha ett gott partnerskap med de aktörer du behöver för ditt arbete. Du uttrycker dig bra på svenska och är en skicklig presentatör. Varmt välkommen med din ansökan du får ett jobb med engagerade och kunniga kollegor!

Observera att i ansökan till den här tjänsten ska du INTE bifoga något personligt brev. Den här tjänsten ingår i ett pilotprojekt för att ta bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersätta det med urvalsfrågor. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till pilotprojektet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev

Läs mer och ansök här, sista ansökningsdatum 6 januari.