Trafikverket söker Miljöspecialist förorenade områden

posted in: Lediga Jobb

Som miljöspecialist inom förorenade områden på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige.

Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur och ett mer hållbart samhälle. ”Jag som kommer vara din chef heter Therese Wallin och jag tror på ett inkluderande och samarbetsorienterat ledarskap. Genom att vi har medarbetare som mår bra och har roligt på jobbet bygger vi grunden för att leverera resultat och samhällsnytta till alla våra medborgare.”

Om jobbet

Trafikverket är en av de största aktörerna inom anläggningsbranschen i Sverige. Genom anläggande av infrastruktur samt nyttjande och förvaltande av mark hanterar Trafikverket många förorenade områden. Områdena har blivit förorenade från olika verksamheter kopplat till järnväg, väg och flyg, vilket innebär att många olika föroreningar kan förekomma. Trafikverkets samlade miljöskuld för förorenade områden har bedömts uppgå till mellan 11 och 27 Mdkr och inom vår sektion arbetar vi systematiskt med att prioritera, undersöka och åtgärda dessa områden

I rollen som miljöspecialist på sektionen Förorenade områden kommer du att arbeta tätt tillsammans med övriga miljöspecialister med utredning och planering av förorenade områden. Vårt övergripande syfte är att bedöma och hantera risken för människors hälsa och/eller miljön avseende våra historiska föroreningar, Arbetet erbjuder varierande utmaningar och komplexa problemställningar. I våra projekt har vi behov av både effektiva och innovativa tekniklösningar.

Dina arbetsuppgifter består i att:

-delta i det systematiska arbetet med att prioritera, undersöka och åtgärda Trafikverkets förorenade områden

-leda konsultuppdrag avseende inventering, undersökning, riskbedömning och vid behov riskvärdering och åtgärdsutredning av förorenade områden

-ta fram åtgärdsbeskrivningar och vara teknikstöd under genomförande av åtgärd

-förvalta kända förorenade områden inom ditt förvaltningsområde

-medverka i interna och externa samarbetsforum samt med utvecklingsprojekt kopplat till förorenade områden

Inom vår sektion, som utgörs av 11 miljöspecialister, arbetar vi med förorenade områden tillsammans med våra kollegor inom Trafikverket samt externa parter och myndigheter. Gruppen kännetecknas av bred kompetens, högt engagemang och stor vilja att komma framåt. Medarbetarna är placerade på kontor över hela landet, har en god gemenskap och utvecklar löpande möjligheterna till samverkan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är positiv, engagerad och prestigelös. Rollen innebär både självständigt arbete och tät samverkan med externa parter/arbetsgruppen. För att lyckas i din roll behöver du ha god samarbetsförmåga och vara pedagogisk i ditt sätt. Du har god kommunikationsförmåga vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Du ser till hela organisationen och samhället i stort samt delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Tjänsten kräver att du har god problemlösningsförmåga vilket innebär att du identifierar utmaningar och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du har även god förmåga att planera och strukturera ditt och andras arbeten.

Vi söker dig som:

 • har en högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp (120 p) inom miljöområdet eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet från arbete med förorenade områden
 • har minst grundläggande och relevant kunskap inom miljölagstiftning
 • har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

 • att som beställare avropa, leda och följa upp konsultutredningar inom förorenade områden
 • arbete i offentlig sektor som beställare och/eller inom tillsyn
 • arbete i uppdrag med Trafikverket som beställare
 • att ha utfört konsultutredningar avseende undersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar samt efterbehandlingar av förorenade områden
 • planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder

Läs mer och ansök här.

 • Borlänge, Göteborg, Luleå, Malmö, Solna, Umeå
 • Sista ansökningsdag: 16 okt 2023