Malmö stad söker Avdelningschef till miljö- och hälsoskydd

posted in: Lediga Jobb

 

 

Det är inte en slump att Malmö två år i rad har utsetts till Sveriges miljöbästa kommun. Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och för att kunna forma en hållbar stad krävs ett lagarbete där vi på miljöförvaltningen har en central roll. Som avdelningschef för miljö- och hälsoskydd leder du stadens viktiga uppdrag med tillsyn enligt miljöbalken.

Arbetsuppgifter

I rollen som avdelningschef för miljö- och hälsoskydd har du det övergripande ansvaret för att planera, följa upp och utveckla verksamheten på avdelningen i linje med Malmö stads, nämndens och förvaltningens målsättningar. Du arbetsleder enhetscheferna och har även en verksamhetscontroller som stöd. Du ansvarar tillsammans med avdelningens ledningsgrupp för att skapa och utveckla processer, arbetssätt och kultur för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, handläggning av tillståndsansökningar och anmälningsärenden samt besvarande av remisser, till exempel i samband med förändring av miljölagstiftning. Cirka 70 medarbetare är fördelade på fem enheter med olika specialkompetenser; kemi och industri, hälsa och omgivning, avfall och vatten, förorenade områden samt bostadstillsyn. Som avdelningschef ansvarar du för att ta fram en behovsutredning och tillsynsplan, vilket görs i nära samarbete med enhetschefer och medarbetare på avdelningen.

Vi samarbetar självklart både på förvaltningen och inom Malmö stad. I uppdraget ingår att utveckla arbetet med service, bemötande och tillgänglighet för att säkerställa att verksamhetsutövare, samarbetspartners och Malmöbor känner förtroende för oss och vår verksamhet.

Miljö- och hälsoskydd samarbetar på olika sätt även med myndigheter och aktörer utanför Malmö stad. Som avdelningschef representerar du miljöförvaltningen i ett antal styr- och samordningsgrupper och nätverk. Du är även föredragande i miljönämnden. I denna roll rapporterar du till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp där du bidrar till det strategiska utvecklingsarbetet i sin helhet, både på förvaltningen och i Malmö stad.

Kvalifikationer

Malmö är en av EU:s 100 klimatneutrala städer som ska vara med och leda utvecklingen framåt och bli klimatneutrala till 2030. I våras utsågs vi även till en av de 30 pilotstäder som ska driva på arbetet ytterligare. Malmös höga ambitioner på miljöområdet sätter riktningen för både stadens och förvaltningens utveckling. I rollen som avdelningschef behöver du kunna se miljö- och hälsoskyddets del i helheten och bidra till att utveckla tillsynen som ett verktyg i hållbarhetsarbetet.

Du är en kommunikativ ledare med förmåga att leda och fördela arbetet, kvalitetssäkra, skapa trygghet och tydlighet kring mål och strategier. Vidare söker vi dig som är duktig på att skapa tillit och goda relationer och har en bra samarbetsförmåga. Du arbetar målinriktat och har en god förmåga att prioritera. För att lyckas i rollen som avdelningschef behöver du kunna se helheter och hantera komplexa sammanhang för att kunna göra analyser och fatta väl avvägda beslut.

Nödvändiga krav:

 • Akademisk examen motsvarande 180 hp inom samhällsvetenskap, teknik, miljö eller naturvetenskap, eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
 • Dokumenterad chefserfarenhet och erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring.
 • Kunskap och erfarenhet inom miljöbalken.
 • Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
 • Förståelse inom ekonomiområdet och erfarenhet av målstyrning och uppföljning.
 • Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
 • Kännedom om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Meriterande krav:

 • Chefs- och ledarskapsutbildning samt förändringsledning.
 • Erfarenhet av att arbeta inom området miljö- och hälsoskydd.
 • Förståelse och erfarenhet av myndighetsutövning.
 • Erfarenhet av att vara föredragande i nämnd.
 • Kännedom inom de lagar som styr verksamheten: förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighets- och sekretesslagen.
 • Erfarenhet av långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete.
 • Förståelse för facklig samverkan.
 • Erfarenhet av rollen som talesperson i media.
 • Förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.

Om arbetsplatsen

Miljöförvaltningen leder och samordnar Malmö stads klimat- och miljöarbete. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad. Läs mer på: malmo.se/miljoforvaltningen och malmo.se/miljo

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb.

Du finner ansonsen och ansöker här. Ansök senast 15 oktober.