Bästa exjobb 2021 – utlysning
I utlysningen för Bästa exjobb söker nu Nätverket Renare Mark slutförda examensarbeten år 2021. Examensarbetet ska ha direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling. Det ska belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.

Inlämnade bidrag kommer att utvärderas av Nätverkets priskommitté som består av 4 representanter från branschen, varav minst en från Renare Marks styrelse. Vinnaren erhåller en prissumma på 15 000 kr samt inbjudan att presentera sitt examensarbete vid Nätverkets Vårmöte 2022. I samband med Vårmötet betalas konferensavgift, resa och boende av Renare Mark.

Bidrag ska lämnas senast 10 mars 2022.

Kriterierna för Bästa exjobb lägger tyngdvikten vid nyhet och nytta för branschen men följer i övrigt framtagna krav vid universitet och högskola enligt följande:

1) Nyhetsvärde för branschen
2) Nytta för branschen
3) Fronten för forskningen; vetenskaplighet, stringens
4) Ingående moment (t ex litteraturstudie, fältarbete, laboratoriearbete, analys, modeller)
5) Avgränsning och måluppfyllelse
6) Utformning och presentation

Kontakta vår koordinator Therese Steinholtz, Empirikon Konsult AB (Tel

073-501 56 22) för mer info. 

Se hela utlysningen här!