Tillfälliga upplag, äldre deponier, långsiktighet och lakvatten

september 19

I Sverige är gamla deponier ett stort problem då de ofta upptar värdefull mark, sprider föroreningar och i många fall är svåra och mycket kostsamma eller rentav omöjliga att undersöka och sanera.  Deponier i drift har förvisso tillstånd enligt en … Fortsätt läsa Tillfälliga upplag, äldre deponier, långsiktighet och lakvatten