Tillämpad riskbedömning

2019-05-09

Vi planerar att anordna ett seminarium om tillämpad riskbedömning i Göteborg. Preliminärt datum är 9 maj 2019. Vill du delta i arrangörsgruppen, har förslag på föredrag eller idéer som du vill meddela? Kontakta vår koordinator Hanna Hartmann på hanna@enviromiljoteknik.se.