Praktiska erfarenheter, klorerat och PFAS

2020-05-07

Seminariumi Västerås om erfarenheter kring klorerade alifater och PFAS. Mer info kommer, men boka gärna in datumet redan nu.