Praktiska erfarenheter, klorerat och PFAS

maj 7

Seminariumi Västerås om erfarenheter kring klorerade alifater och PFAS. Mer info kommer, men boka gärna in datumet redan nu.