Klimatanpassning och samhällsnytta

december 5

Den 5 december anordnar vi ett seminarium om klimatanpassning och samhällsnytta i Uppsala. Vill du delta i arrangörsgruppen, har förslag på föredrag eller idéer som du vill meddela? Kontakta vår koordinator Hanna Hartmann på hanna@enviromiljoteknik.se.