1. Evenemang
  2. Region Syd

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Studiebesök NSR i Region Syd

Nätverket Renare Mark Syd bjuder in till föredrag om PFAS-situationen på NSRs anläggningar. Vid studiebesöket kommer Anna Sorelius och Samuel Svensson på NSR att berätta om PFAS-situationen och dom försök som har gjorts med kolfilterbaserade reningsmetoder samt EU-projektet om fytoremediering … Read More

Studiebesök på BT Kemi – Region Syd

Torsdagen den 18/11 finns möjligheten att återigen besöka entreprenadområdet för att höra om hur saneringsarbetet fortlöper och få de senaste uppdateringen gällande den termiska anläggningen. Vi börjar studiebesöket i byggbarrackerna på södra området där projektledare Helena Svensson kommer att berätta om … Read More

Årsmöte med fördrag om PCB Region Syd

Varmt välkommen att delta vid Region Syds årmöte. Efter mötet får du lyssna till föredrag av om riskbedömning av PCB i jord av Mark Elert, Kemakta Konsult. NSR har genom  den avfallskontroll som bedrivits i nordvästra Skåne uppmärksammat att vi … Read More

Praxisgenomgång 10 kap miljöbalken

Renare Mark region Syd bjuder in till eftermiddagsseminarium om färsk praxis vid prövningar enligt 10 kap miljöbalken. Seminariet kommer att innehålla föredrag om flera uppmärksammade mål från mark- och miljööverdomstolen och tonvikten ska ligga på deras betydelse för tillsynsmyndigheternas agerande … Read More

© 2022 Renare Mark