1. Evenemang
  2. Kurser (Externa)

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Avfall för anläggningsändamål – Kurs av Studia AB

Hur bedömer du föroreningsrisken för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning av avfallsmassor? På denna kurs deltar du digitalt på distans Under denna kurs får du som är miljöskyddsinspektör i kommunen fördjupad kunskap för att kunna göra korrekta bedömningar i … Read More

Chalmers – Kurs i SCORE-metodik

Välkommen till en kurs i SCORE: Metod och verktyg för riskvärdering av åtgärdsstrategier för förorenade områden utifrån ett hållbarhetsperspektiv  Bakgrund Hantering av förorenade områden är förknippat med höga kostnader för problemägare och samhälle. Riskvärderingen är viktig för att identifiera åtgärdsalternativ … Read More

SGF-kurs i grundläggande statistik 30 november-1 december

Behöver du bättre kunskaper i grundläggande statistik i ditt arbete som rör förorenade områden? Bättre kunskaper för att t.ex. kunna utföra statistiska analyser på data som du samlat in eller för att förstå hur data skall samlas in för att … Read More

SGF kurs Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder

Kursen omfattar planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden. Allt flera områden är i dagsläget undersökta och behöver åtgärdas. För att genomföra bra efterbehandlingsåtgärder ställs höga krav på de som planerar, projekterar och handlar upp dessa. Syftet med den … Read More

Avfall för anläggningsändamål – Kurs av Studia AB

mars 29 - mars 30 Hur bedömer du föroreningsrisken för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning av avfallsmassor? Under denna kurs får du fördjupa din kunskap ur både ett juridiskt och praktiskt perspektiv. Find out more »