1. Evenemang
  2. Kurser (Externa)

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

SGF kurs – Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten

Kursen ger grundläggande kunskaper om åtgärdsmetoder av förorenad mark. Denna kurs är den första delen i kurstriologin Åtgärdsmetoder, Riskvärdering och Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder, men kan även läsas som fristående kurs. Målgruppen är i första hand konsulter, tillsynsmyndigheter och … Read More

Enviro Workshops invites to free Remediation Workshop in Stockholm

In-person training for remediation professionals. You will experience 6 presentations covering different topics all related to contaminated soil and groundwater covering investigation, equipment and remediation. The training is held in a relaxing atmosphere with plenty of time for discussions, free … Read More

Enviro Workshops invites to free Remediation Workshop in Malmö

In-person training for remediation professionals. You will experience 6 presentations covering different topics all related to contaminated soil and groundwater covering investigation, equipment and remediation. The training is held in a relaxing atmosphere with plenty of time for discussions, free … Read More

Kurs av Studia AB – Avfall för anläggningsändamål

Hur bedömer du föroreningsrisken för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning av avfallsmassor? Under denna kurs får du fördjupa din kunskap både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv.  

© 2022 Renare Mark