SGI söker Laboratorietekniker till Linköping

posted in: Lediga Jobb | 0

Till vårt miljölaboratorium söker vi en laboratorietekniker som tycker att det är stimulerande med praktiskt arbete. Vi arbetar i huvudsak med att karaktärisera olika material som till exempel förorenad jord, restprodukter och avfall med avseende på lakegenskaper, fastläggningskapacitet, biotillgänglighet och … Read More

SGI söker Programsekreterare/Miljöingenjör till Linköping

posted in: Lediga Jobb | 0

En av dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att, tillsammans med programansvarig för forskningsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden), och avdelningschefen för avdelningen Renare mark, driva och vidareutveckla Tuffo. Arbetet innebär alltifrån utlysning och utvärdering av ansökningar, till att utforma … Read More

WSP söker erfaren uppdragsledare i Uppsala

posted in: Lediga Jobb | 0

Som en av de största konsulterna inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. … Read More

Sweco söker miljökonsulter

posted in: Lediga Jobb | 0

Vi vill bli fler! Swecos konsulter inom förorenade områden Stockholm, Uppsala, Linköping, Norrköping och Nyköping söker flera erfarna konsulter/uppdragsledare med erfarenhet inom förorenade områden. Vi söker dig med minst 6 års erfarenhet av att arbeta som uppdragsledare inom förorenade områden … Read More

Hållbarhetsspecialist Mark- & Vattenmiljö

posted in: Lediga Jobb | 0

NCC Teknik är en avdelning inom NCC Infrastructure. Vi fungerar som ett kunskapsnav där vi tillhandahåller tekniska och hållbara lösningar med NCCs affär och projekt i fokus. Här finns för närvarande 4 enheter med teknisk kompetens inom projekteringsledning/ anläggning, geo/berg/mark samt … Read More

1 2 3 4 5