Studiebesök Ferrosanfabriken i Getinge 3 september

posted in: Aktuellt | 0

Region Syd kommer anordna ett studiebesök vid saneringen av gamla Ferrosanfabriken i Getinge. Föroreningarna på tomten består främst av kvicksilver och DDT. Utöver sanering av bevattnade massor på tomten kommer även förorenat bottensediment från Kävlingeån schaktas ur. Studiebesöket kommer att … Read More

Markbyggnadsdagen 5 dec 2019, SGI

posted in: Aktuellt | 0

Samhällsbyggandet behöver ta ökad hänsyn till förändrade markförhållanden och markens lämplighet för byggnation. SGI arrangerar den 5 december en markbyggnadsdag där dessa aspekter kommer belysas. Dagen vänder sig till dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse, är entreprenör eller konsult … Read More

Vilka projekt har fått anslag från Tuffo?

posted in: Aktuellt | 0

Nu är det beslutat vilka projekt som får pengar från SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo! Bland annat ett projekt om sökhundar som ska hitta föroreningar. Läs mer genom att klicka på länken nedan. http://www.swedgeo.se/sv/om-sgi/pressrum/aktuellt/forskningsprojekt-far-pengar-fran-sgi-kan-sokhundar-hitta-fororeningar/    

Studiebesök Bestorp såg

posted in: Aktuellt | 0

Sågverket i Bestorp var verksamt under åren 1903-1958. Tidigare impregnering av virke har gjort att området idag är förorenat med dioxiner i både mark och sediment. Linköpings kommun har beviljats statsbidrag på cirka 42 miljoner kronor för att under 2019 … Read More

1 2 3 4 6