Slutspurt Tuffos utlysning 2021

posted in: Aktuellt

23 september är sista ansökningsdag inom Tuffos utlysning av forskningsmedel 2021. Vi efterlyser även i år projektidéer på innovativa åtgärdslösningar för förorenade områden som ligger nära praktisk tillämpning, men även förstudier i form av avgränsade laboratorie- eller fältstudier kan inom … Read More

Avfall för anläggningsändamål – Kurs av Studia AB

posted in: Aktuellt

Hur bedömer du föroreningsrisken för en miljö- och hälsomässigt säker återvinning av avfallsmassor? 12–13 oktober 2021 På denna kurs deltar du digitalt på distans Under denna kurs får du som är miljöskyddsinspektör i kommunen fördjupad kunskap för att kunna göra … Read More

Chalmers – Kurs i SCORE-metodik 27-28

posted in: Aktuellt

Välkommen till en kurs i SCORE: Metod och verktyg för riskvärdering av åtgärdsstrategier för förorenade områden utifrån ett hållbarhetsperspektiv  Bakgrund Hantering av förorenade områden är förknippat med höga kostnader för problemägare och samhälle. Riskvärderingen är viktig för att identifiera åtgärdsalternativ … Read More

1 2 3 4 13