SGI och SGU söker entreprenörer i forskningsprojekt kring PFAS

posted in: Aktuellt

        Myndigheterna Staten geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) söker efter entreprenörer för ett samarbete kring åtgärdsmetoder som kan användas på PFAS-förorenad jord och/eller vatten inom myndigheternas nya regeringsuppdrag. Målsättningen med regeringsuppdraget är att identifiera, … Read More

Hundsök på kemtvättar

posted in: Aktuellt

Inom ramen för ett Tuffo-finansierat forskningsprojekt, med Sveriges Lantbruksuniversitet som huvudman, används sökhundsekipage som ska detektera markföroreningarna tri- och perkloretylen. I referensgruppen till projektet ingår SGU, NV, konsultbolaget WSP, MSB och Swedavia. Finansierar gör även Ragnar Sellbergs Stiftelse och Norrtorp … Read More

Sponsring av NORDROCS!

posted in: Aktuellt

Årets största nordiska event inom förorenade områden är NORDROCS. Tanken var att anordna det 2020 men pga pandemin har det skjutits upp till i höst. Vi räknar med ett stort antal besökare då vi nog är flera som har saknat … Read More

Vårmöte, program mm

posted in: Aktuellt

Infosidan om Vårmötet 2022 har nu öppnat.  Ni hittar den här: www.vårmöterenaremark.se

Rena sediment!

posted in: Aktuellt

Nu lanserar fyra myndigheter och landets länsstyrelser en ny webbplats: ”renasediment.se”. Det är en sida för alla som deltar i eller är intresserade av arbetet med att åtgärda förorenade sediment. Myndigheterna är Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning … Read More

Spännande åtgärdsmetoder?

posted in: Aktuellt

Tycker du att det är kul att presentera dina spännande projekt på Vårmötet eller andra konferenser inför hundratals åhörare? SGF:s webbplats Åtgärdsportalen hade 22 000 besökare under 2021.  SGF söker nu efter fler spännande åtgärdsprojekt att publicera på Åtgärdsportalen. Det … Read More

Studenter, se hit!

posted in: Aktuellt

Nu har Du som student chansen att få ett stipendium om 15 000 kr av Nätverket Renare Mark för bästa examensarbete 2021. Arbetet ska ha en direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling, och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, … Read More

1 2 3 4 15