Vårmöte 2009

posted in: Arkiv2

24-25 mars 2009 vid Stockholms Universitet Temat för Vårmötet 2009 var Hållbar sanering.  Arrangemanget genomförs som ett samarbete med Naturvårdsverkets kunskapsprogram med samma namn, och erbjuder ett unikt tillfälle att få del av dess samlade resultat. Drygt 80.000 förorenade platser har … Read More

Upphandlingar 2009

posted in: Arkiv2

Seminarium om upphandlingar Norrköping 5 februari 2009 – Arbetets museum Den 5 februari 2009 arrangerade Nätverket Renare Mark ett seminarium om upphandlingar i Norrköping. Seminariet syftade till att belysa och diskutera hur upphandlingar av efterbehandlingsprojekt genomförs/har genomförts och hur upphandlingarna … Read More

Förorenade sediment 2008

posted in: Arkiv2

Seminarium om Förorenade sediment – problem och möjligheter Göteborg 19/11 på Scandic Crown vid Polhemsplatsen 2008-10-16: Ett fåtal platser finns kvar till seminariet! Den 19 november 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark ett seminarium om sanering av förorenade sediment i Göteborg. … Read More

NORDROCS 2008

posted in: Arkiv2

2nd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites September 24-25, 2008, Helsinki Finland     The presentations of NORDROCS 2008 are now available at the meeting’s web pages. The following link brings you direktly to the presentations: Link   … Read More

Undersökningsmetoder för förorenade områden 2008

posted in: Arkiv2

Seminarium om undersökningsmetoder för förorenade områden Malmö 6-7 maj 2008 Den 6-7 maj 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark och Svenska Geotekniska Föreningen ett seminarium om undersökningsmetoder. Seminariet syftar till att ge ökad kunskap om metoder för undersökning av mark och … Read More

Årsmötet 2008

posted in: Arkiv2

Handlingar till årsmötet 31 mars 2008 i Luleå Plats och tid: Kulturens hus kl 17.30 Uppdaterade handlingar kl. 09.45 den 17 mars. Dagordning föreningsstämman 31 mars Verksamhetsberättelse för 2007 Verksamhetsplan 2008 Förslag till budget 2008 för Nätverket Renare Mark (rev) … Read More

WorkshopWorkshop klimatpåverkan och planarbete 2008

posted in: Arkiv2

Workshop om förorenad mark vid klimatpåverkan och vid planarbete. Seminarium och workshop 22 januari 2008 på Centrum för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet. Cirka 80 deltagare samlades för en dag med fördrag och diskussioner kring hur ändringar i Plan- och bygglagen samt förväntade … Read More

Studieresa Danmark 2007

posted in: Arkiv2

Studieresa till Danmark 28-30 november 2007. I november 2007 arrangerade Renare Mark en studieresa till Danmark. Resan genomfördes i samarbete med danska nätverket ATV Jord och Grundvatten. En reseberättelse kan läsas i Nyhetsbrev nr. 4 – 2007. Länk Inbjudan Program … Read More

1 62 63 64 65 66 67