Ängelholms kommun söker Miljöspecialist PFAS inom förorenade områden

posted in: Lediga Jobb

 

Om arbetsplatsen

Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.

Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa? Läs mer om hur det är att arbeta i Ängelholms kommun på jobb.engelholm.se.

Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.

På Miljöenheten är vi 15 medarbetare som arbetar med miljö- och hälsoskyddsfrågor för invånarnas bästa. Miljöenheten ingår i verksamheten Miljö- och Livsmedel som är en del i Huvuduppdrag Samhälle.

Arbetsuppgifter

Din roll blir att vara kommunens miljöspecialist inom PFAS och kontaktperson för PFAS-frågor internt och utåt mot våra kommuninvånare, verksamhetsutövare, fastighetsägare och myndigheter.

Inom Ängelholms kommuns geografiska område finns flera PFAS-föroreningar. Med den mest betydande PFAS-spridningen inom Ängelholms kommun, arbetar vi idag på olika sätt för att PFAS-frågan ska prioriteras. Vi har tagit initiativ till myndighetssamverkan och regelbundna möten med verksamhetsutövare och fastighetsägare. Vi besvarar remisser gällande utredningar och planer på hur arbetet ska fortskrida. Vi bidrar internt och externt med vår PFAS-kunskap i detaljplaner och bygglovsärenden och vi handlägger masshanteringsärenden och avhjälpandeåtgärder. Vi hjälper till med underlag till bl. a ansvarsutredning, utbildningar och kartläggningar. Med övriga PFAS-föroreningar arbetar vi som tillsynsmyndighet med brandövningsplatser och deponier.

Nu inrättas en ny tjänst som ska ägna mer tid åt ovanstående arbetsuppgifter och som ska hålla sig uppdaterad vad som händer inom PFAS-området och vara kommunens kontaktperson. Arbetet innebär inläsning av utredningar och rapporter, skapa nätverk, kommunicera ut och besvara frågor från våra invånare, leda möten, hålla föredrag och återrapporter till tjänstemän, chefer och politiker.

Miljöenheten har redan idag en viss PFAS-kunskap och eventuellt kan det bli en delad tjänst och i så fall får du även arbeta med annat inom förorenade områden. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som arbetar med förorenade områden, efterbehandling och masshantering. Inom gruppen har vi olika erfarenheter, vilket vi bara ser som en fördel. Våra utbildningsbakgrunder är: civilingenjör, geolog, hydrogeolog och miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Du kanske undrar hur det är att arbeta med förorenade områden hos oss? Några av våra medarbetare säger så här:

– Jag har tidigare arbetat som miljökonsult inom förorenade områden. Sedan slutet av år 2019 har jag arbetat i Miljöenhetens grupp för förorenade område. Det som är roligt och utmanande med arbetet på Miljöenheten är att det är väldigt utvecklande och att du får ett helhetsgrepp där du får vara med från början till slut i projekten.
/Malin Abbott

– Jag är utbildad geolog och jag har stor nytta av min utbildningsbakgrund i mitt arbete med förorenade områden. Arbetsuppgifterna är utvecklande och ingen dag är den andra lik, arbetsplatsen är dessutom väldigt trevlig och familjär.
/Emilie Larsson

Kvalifikationer

Vi söker dig som är intresserad av och kvalificerad för att arbeta inom PFAS-föroreningar i mark, grundvatten och ytvatten. Du kommer att vara kommunens ansikte utåt i PFAS-frågor. Det är viktigt att du är kommunikativ och utåtriktad och tycker om att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med andra. Du har lätt för att få och ta kontakt med andra människor i din yrkesroll.

Vi förutsätter att du har en relevant naturvetenskaplig eller teknisk universitets- eller högskoleutbildning. Vi vill att du ska ha arbetat några år med PFAS-frågor, gärna på ett konsultföretag, eller inom någon annan myndighet eller kommun. Om du inte har erfarenhet inom PFAS så söker vi dig som har arbetat några år med förorenade områden och efterbehandling.

Eftersom detta är en nyinrättad tjänst kommer du att få vara med och forma innehållet. Det är därför viktigt att du är idérik, drivande och initiativtagande samtidigt som du är lyhörd för exempelvis kommunmedborgares och politikers behov och önskemål.

Du ska kunna arbeta självständigt och även ha förmågan att samarbeta. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper eftersom vi värnar om att bibehålla den goda stämning och lagandan som vi har inom Miljöenheten.

Läs mer och ansök här. Sista ansökningsdag 2022-11-14.