WSP söker fälthandläggare/utredare inom förorenade områden i Sundsvall

posted in: Lediga Jobb

 

Som ett led i den fortsatta tillväxtresan vill vi nu förstärka vår grupp i Sundsvall med ytterligare en fälthandläggare/utredare inom förorenade område.

Vår svenska verksamhet har genomgått en otrolig tillväxtresa de senaste fem åren med nya medarbetare som sökt sig till vår verksamhet och genom det nyligen genomförda förvärvet av Golder. Det här har breddat och fördjupat vår tekniska kompetens och gjort det möjligt för oss att erbjuda våra kunder utökade tjänster i världsklass.

WSP Earth & Environment
WSP Earth & Environment tillhandahåller en komplett uppsättning miljötjänster till offentliga och privata kunder inom ett brett spektrum av marknadssektorer. Vi hjälper våra kunder, rådgör och löser deras utmaningar kring miljömässiga- och sociala konsekvenser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, miljöledning, efterlevnad och transaktioner.
Inom WSP Eart & Environment är vi idag över 14.000 medarbetare över hela världen varav 750 personer finns i vår svenska verksamhet, utspridd på samtliga kontor över hela landet. Som en del av den nya sektorn har vi bildat en nationell sektion för förorenade områden med 180 medarbetare i Sverige. Med denna gemensamma plattform satsar vi på teknikutveckling, marknadsbevakning och erfarenhetsåterföring inom förorenade områden. Samtidigt som vi fortsätter vårt täta samarbete med våra kollegor inom närliggande tjänsteområden så som grundvatten, geoteknik och bergteknik.

Som ett av de största miljökonsultföretagen inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Vi inom förorenade områden inom WSP undersöker och utreder tillståndet i mark, vatten och sediment. Vi genomför konsekvensanalyser för verksamheter och åtgärder som påverkar vår hälsa och miljö. Inom förorenade områden i Sverige är vi idag ca 120 medarbetare och våra huvudsakliga verksamhetsområden är bland annat yt- och grundvatten, förorenade områden, statusrapporter, Environmental due diligence (EDD), geofysik. Vi jobbar tillsammans med våra kollegor inom närliggande områden; MKB och tillstånd, bergmaterial/täktplanering, ekologiska tjänster, ekologiska tjänster, och deponiteknik. Mark och Vatten har medarbetare med många olika kompetenser såsom miljöingenjör, hydrogeologer, miljötekniker, miljövetare, väg & vatten-ingenjörer, ekosystemtekniker, kemitekniker, biologer, ekologer, fälttekniker m.fl.

Om tjänsten
Du kommer att arbeta som fälthandläggare och utredare i en grupp bestående av miljökonsulter som primärt jobbar inom teknikområdet förorenade områden. Arbetet sker både på kontor och i fält. Gruppen du kommer att höra till omfattar Umeå, Ö-vik och Sundsvall där den här tjänsten är med placering i Sundsvall.

Vi utför många olika typer av uppdrag inom förorenade områden så som stora infrastrukturprojekt, inom industriområden, i samband med exploatering samt i samband med efterbehandlingsåtgärder med olika metoder.

Du kommer att få vara del i uppdragen från ax till limpa, d.v.s. från historisk inventering och framtagande av provtagningsplan till fältarbete, beställning av analyser, utvärdering av resultat och leverans av resultatrapport. Som utredare kommer du att arbeta med uppdrag med uppgifter kopplade till miljötekniska markundersökningar, miljö-/saneringskontroll, provtagning av jord, grundvatten, sediment etc. Fältarbete är en viktigt del av våra uppdrag och vi förutsätter att du kan genomföra fältarbete tillsammans med våra fälttekniker.

Din profil
Du som söker har naturvetenskaplig eftergymnasial utbildning med relevant inriktning. Vi ser gärna att du har skrivit ditt examensarbete eller gjort praktik inom förorenade områden. Något års arbetslivserfarenhet inom förorenade områden samt erfarenhet av riskbedömningar och åtgärdsutredningar är ett plus liksom erfarenhet från konsultbranschen.

Det är viktigt för oss att du vill utvecklas i konsultrollen, därmed tror vi att du är engagerad, strukturerad, samarbetsorienterad, prestigelös och affärsmässig i ditt arbete. Eftersom arbetet innehåller en stor del kommunicerande moment är det även viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Vi erbjuder
På WSP finns resurserna och kunskaperna som krävs för att driva stora och små samhällsutvecklande uppdrag. Genom att möjliggöra ett närvarande ledarskap och samverkan över avdelningsgränser har vi lyckats skapa starka team både lokalt och nationellt som kan ta sig an de största utmaningarna för vår framtida samhällsutveckling. De senaste åren har vi dessutom klättrat snabbt på listorna över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare samtidigt som vi lyckats med goda resultat i våra medarbetarundersökningar. Vi är övertygade om att nöjda medarbetare och goda resultat i uppdragen går hand i hand.

Läs mer och ansök här.

Sista ansökningsdatum är 22-08-12