WSP söker Avdelningschef till Förorenade områden Öst

posted in: Lediga Jobb

Är du en erfaren ledare och lockas av att tillsammans med kollegor och kunder se till att vårt avtryck inom samhällsbyggnad är hållbart för framtiden? – Läs och ansök till rollen som Avdelningschef inom Förorenade områden inom vår nationella sektion Förorenade områden!

Sektionen Förorenade områden inom WSP
Som en av de största miljökonsulterna inom mark- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Våra enheter inom förorenade områden arbetar i hela kedjan från misstanke om förorening via inventeringar och undersökningar till åtgärd. Vi genomför miljötekniska utredningar av förorenade områden inklusive jord, grundvatten, ytvatten, sediment, berg, porluft, inomhusluft och byggnadsmaterial. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor.

Ditt ansvarsområde som avdelningschef
Som avdelningschef ansvarar du för avdelningen inom Förorenade områden i regionen Öst. Avdelningen har medarbetare i Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Falun, Borlänge och Gävle. Möjlig placering är någon av dessa orter och viss närvaro på dessa kontor är en förutsättning för tjänsten. Du har sex direktrapporterande gruppchefer och ansvarar för att stärka och utveckla vår verksamhet inom sektionens sakområden samt chefsutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete. Rollen innefattar bland annat ledarskap- och marknadsansvar samt arbete i uppdrag. Avdelningen ingår i nationell sektion Förorenade områden och du kommer att vara representant för avdelningen i ledningsgruppen för sektionen och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att vi på sektionen ska nå våra uppsatta mål.

Ledarskap:

  • Personalansvar och chefsutveckling för sex gruppchefer.
  • Ansvar för att tillsammans med gruppchefer på avdelningen driva rekryteringsprocesser för att stärka vår avdelning för att möta kunder och tjänsteutbud inom regionen.
  • Leda, planera och fördela arbetet inom avdelningens ledningsgrupp.
  • Delta aktivt i sektionens ledningsgrupp.
  • Budgetansvar och ansvar för implementering och uppföljning av verksamhetsplan genom verktyg och individuell målstyrning.
  • Krav på kvalitetssäkrade processer och ingående handlingars leverans.
  • Skapa förutsättningar för en lärande kultur och strukturerar arbetssätt som uppmuntrar erfarenhets- och kunskapsöverföring inom avdelningen.

Kunder & Marknad:
Som avdelningschef har du ett lönsamhetsansvar för avdelningen, dess resurser och uppdrag och säkerställer goda ekonomiska förutsättningar för avdelningens utveckling. Avdelningschefen har en marknadskännedom och förväntas att tillsammans med sektionens och regionens marknadsansvariga arbeta proaktivt med kundbearbetning och upprätthålla kundkontakter med fokus på goda och långsiktiga relationer. Rollen innefattar bland annat:

  • Samordnande ansvar för kunder och kundnöjdhet inom avdelningen.
  • Vara á jour inom ditt expertområde, omvärldsbevaka och trendspana.

Leda anbudsarbete vid behov.

Tjänsten planeras tillsättas under hösten 2022.

Är du den vi söker?
Stort engagemang, samarbetsförmåga, affärsmässighet, hög kompetens, öppenhet och prestigelöshet är egenskaper som vi värderar högt!

Du har en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning från universitet eller högskola och har tidigare arbetat som projektledare/uppdragsledare eller miljökonsult inom förorenade områden eller närliggande sakområden.

Du har sannolikt haft ledande ansvar som chef med personalansvar från konsultbranschen, samhälls-, bygg-, och fastighetsbranschen inom vårt sakområde och har förmågan att hantera medarbetarnas intressen såväl som ledningens och företagets. Du har en affärsmässig och professionell inställning till ditt arbete samtidigt som du är kommunikativ, engagerad och trivs med stort eget ansvar.

Tidigare arbete som avdelningschef med underställda chefer samt erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp är inget krav, men meriterande. Meriterande är också ekonomikunskaper inom konsultbranschen. Då vi arbetar i ett internationellt bolag med mycket och ökande kontakter med våra enheter och i projekt runt om i världen är goda språkkunskaper i engelska och andra språk en merit.

Är vi den du söker?
WSP är en av världens ledande miljökonsulter i arbetet framåt mot att framtidssäkra världen. Inom WSP finns ett starkt fokus på innovation, teknisk expertis och hållbara lösningar.

På WSP finns alla möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen på riktigt och leda, lära och utvecklas i en kunskapsintensiv organisation. Som ledare på WSP finns nätverk, utbildningar och mentorskap som stöttar dig för att du ska kunna leda hållbart, både för din grupp och för dig som individ. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs där du som ledare är navet till en hållbar arbetsplats.

Läs mer och ansök här.

Sista ansökningsdag 2022-07-31