Malmöstad söker Markmiljöspecialister

posted in: Lediga Jobb

Har du ett stort intresse för markmiljöfrågor och vill bidra med specialistkunskap i en stor bredd av exploaterings- och infrastrukturprojekt inom Malmö Stad? Till sektionen för processtöd inom stadsutvecklingsavdelningen söker vi nu ytterligare två kollegor som vill vara med att göra skillnad för ett hållbart Malmö.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du ansvarar för att bedöma markens status och behov av markmiljöundersökningar och åtgärder utifrån kommunens ansvar som markägare och verksamhetsutövare. För den ena tjänsten sker detta främst genom att delta i olika typer av stadsutvecklingsprojekt där du bidrar med din expertis i olika projektskeden. För den andra tjänsten sker det främst genom att du driver statligt finansierade bidragsprojekt där kommunen är huvudman. Ditt uppdrag i båda tjänsterna blir också att ta fram förfrågningsunderlag, hantera ramavtal och utvärdera offerter. Vidare är du också kontaktperson och kravställare gentemot såväl konsulter och entreprenörer som exploatörer i markmiljöfrågor.

Som markmiljöspecialist arbetar du såväl självständigt som i nära samarbete med övriga kollegor för att säkerställa att de åtgärder som utförs på kommunens uppdrag håller god kvalitet. Arbetet sker även i nära samarbete med projektledare och andra sakkunniga inom förvaltningen och du kommer också att samverka med andra kommunala och statliga myndigheter.

Kvalifikationer

För att vara aktuell för tjänsterna har du i grunden en teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning inom miljö, geologi, geovetenskap eller motsvarande. Därtill har du bred erfarenhet av arbete med tekniska såväl som ekonomiska och juridiska frågeställningar rörande markmiljö, inklusive arbete med massbalans och med förorenade områden. För en av rollerna som även innefattar att driva statligt finansierade bidragsprojekt söker vi dig med tidigare erfarenhet av bidragssystemet och Naturvårdsverkets Kvalitetsmanual, antingen som beställare eller som konsult. Som ansvarig för bidragsprojekten söker vi dig med goda projektledaregenskaper.

Det är meriterande om du har arbetat i hela ledet från framtagande av historiska inventeringar till entreprenadskedet i saneringsprojekt, samt om du har arbetat med upphandlingar av konsultutredningar och entreprenader i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Rollerna kräver att du har god förmåga att arbeta självständigt, planera din arbetstid och ta egna initiativ. Med många interna och externa kontakter söker vi dig som drivs av att skapa välfungerande samarbeten och att du kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska. Som representant för ditt expertområde är du pedagogisk samt kostnads- och kvalitetsmedveten.

Om arbetsplatsen

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Läs mer och ansök här!

Sista ansökningsdag är 31 juli.