Försvarsmakten söker Projektsamordnare tillståndsprövning, tidsbegränsad tjänst, till försvarsmaktens miljöprövningsenhet

posted in: Lediga Jobb

Om tjänsten
Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp. Miljöprövningsenheten bidrar till detta genom att skapa förutsättningar för att Försvarsmakten ska kunna genomföra sin huvuduppgift. Miljöprövningsenhetens huvudsakliga uppdrag är tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, som t.ex. skjutfält och flygflottiljer, samt att leda och genomföra arbetet med förorenade områden.

Försvarsmakten befinner sig i en stark tillväxtfas och vår enhet är just nu i en spännande och expansiv fas. Vi på Miljöprövningsenheten är mycket delaktiga i tillväxten, bl.a. genom tillståndsprövning av Försvarsmaktens övningsverksamhet, som utgör miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Vi är en Försvarsmaktsgemensam resurs, och har vårt verksamhetsområde i hela landet, och i vissa fall även i utlandet.

Vår enhet består för närvarande av sexton befattningar, och blandade kompetenser i form av projektsamordnare, jurister, administratörer och ekonomihandläggare. Vi arbetar tillsammans i en positiv och stimulerande miljö mitt i den militära tillvaron på ett regemente. Hos oss får du en unik möjlighet att på ett konkret sätt bidra både till miljöarbetet i Sverige och till arbetet med att skapa förutsättningar för Försvarsmaktens huvuduppdrag.

Beskrivning av tjänsten
Som projektsamordnare på Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet ansvarar du för att projektleda tillståndsprövningar av Försvarsmaktens miljöfarliga verksamhet. Detta sker i nära samarbete med enhetens jurister och övriga delar av Försvarsmakten. Arbetet avser alla delar av tillståndsprövningsprocessen, såsom samråd, framtagande av tillståndsansökan och överklaganden i samråd med enhetens jurister. Du besvarar också interna och externa förfrågningar samt stödjer vid anmälningsärenden, svarar på remisser och hållbarhetsfrågor m.m.

Miljöprövningsenhetens tillståndsprövningsgrupp hanterar olika typer av prövningar med tyngdpunkt på tillståndsprövningar av flygflottiljer och skjutfält. Vi har nära samverkan med andra delar av Försvarsmakten och Försvarsfamiljen, samt andra myndigheter och aktörer.

Försvarsmakten befinner sig en historisk tillväxt, och som projektsamordnare kommer du ha en unik möjlighet att vara med och bidra på ett konkret sätt till Försvarsmaktens tillväxt och utveckla arbetet med tillståndsprövningar i samband med tillväxten.

Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Du får 3 h friskvård/vecka samt goda möjligheter att kombinera arbete och fritid.

Resor i tjänsten förekommer och du kan styra mycket själv över omfattningen. Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet är lokaliserad till Ledningsregementet i Enköping, men funktionsleds i sin verksamhet av Högkvarteret. Möjlighet till placering på annan ort kan finnas. Det finns även möjlighet att komma överens om arbete hemifrån.

Kvalifikationer
Relevant högskoleexamen (exempelvis inom miljö- eller naturvetenskap)
Erfarenhet av prövning av miljöfarlig verksamhet
Mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga

Meriter
Erfarenhet av tillståndsprövningar och anmälningar avseende Försvarsmaktens miljöfarliga verksamhet, eller annan erfarenhet som Försvarsmakten bedömer som likvärdig
Erfarenhet av eller kunskap om Försvarsmaktens verksamhet.

Personliga egenskaper
För att både trivas och prestera i rollen som projektsamordnare ser vi att du är en analytisk, problemlösande och positiv person som också är ansvarsfull, noggrann och har lätt för att arbeta strukturerat och driva projekt framåt. Du har en god förmåga att prioritera och leverera i tid och med god kvalitet. Vi ser också att du har en hög social förmåga, är kommunikativ och pedagogisk samt har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Läs mer och ansök här!

Sista ansökningsdag: 2022-06-13